Cho hình bình hành(ABCD) (h.46) tất cả độ dài các cạnh(AB = 12cm,, BC = 7cm.) bên trên cạnh(AB) đem một điểm(E) sao cho(AE = 8cm. ) Đường thẳng(DE) giảm cạnh(CB) kéo dãn tại(F.)

a) trong hình vẽ vẫn cho có bao nhiêu cặp tam giác đồng dạng cùng với nhau? Hãy viết các cặp tam giác đồng dạng cùng nhau theo các đỉnh tương ứng.

b) Tính độ dài những đoạn thẳng(EF) và(BF,) biết rằng(DE = 10cm.)

*

Hình 46
Bạn đang xem: Bài 43 trang 80 sgk toán 8 tập 2

Gợi ý:

a) quan tiền sát các cặp góc so le trong với đồng vịbằng nhau để đã cho thấy hai tam giác đồngdạng

b) dựa vào các cặp cạnh tương xứng tỉ lệ nhằm tính độ dài các đoạn thẳng.

a) Trong hình vẽ có ba cặp tam giác đồng dạng với nhau. Đó là:(ΔEAD acksim ΔEBF; ,,,, ΔEBF acksim ΔDCF; ,,,, ΔEAD acksim ΔDCF.)b) Vì(ΔEAD acksim ΔEBF) đề nghị ta có:(dfracEFED = dfracBEAE)(cặp cạnh tương xứng tỉ lệ)(Rightarrow dfracEF10 = dfrac48)(Rightarrow EF = dfrac4.108 = 5 ,,(cm))Tương trường đoản cú ta có:(dfracBFAD = dfracEBEA) (cặp cạnh khớp ứng tỉ lệ)(Rightarrow dfracBF7 = dfrac48)(Rightarrow BF = dfrac4.78 = 3,5 ,,(cm))


Tham khảo giải thuật các bài xích tập rèn luyện 2 (trang 80) khác • Giải bài bác 41 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Tìm các dấu hiệu để... • Giải bài xích 42 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 2 So sánh các trường hợp... • Giải bài xích 43 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 2 cho hình bình... • Giải bài bác 44 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 2 mang lại tam giác(ABC)... • Giải bài bác 45 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 2 hai tam giác(ABC)...
Mục lục Lớp 8 theo chương •Chương 1: Cơ học - Giải bài tập SGK vật lý 8 •Chương 1: hóa học - Nguyên tử - Phân tử - Giải bài tập SGK chất hóa học 8 •Chương 1: Phép nhân và phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Phần 1: Thiên nhiên, con tín đồ ở các Châu lục (tiếp theo) - Giải bài xích tập SGK Địa lý 8 •Chương 11: Châu Á - Phần 1: Thiên nhiên, con người ở các Châu lục (tiếp theo) •Chương 12: Tổng kết địa lý tự nhiên và địa lý các châu lục - Phần 1: Thiên nhiên, con tín đồ ở những Châu lục (tiếp theo) •Địa lý thoải mái và tự nhiên - Phần 2: Địa lý việt nam •Chương 2: Nhiệt học tập - Giải bài bác tập SGK đồ dùng lý 8 •Chương 2: bội nghịch ứng chất hóa học - Giải bài tập SGK hóa học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương 1: bao gồm về khung hình người - Giải bài xích tập SGK Sinh học tập 8 •Phần 2: Địa lý nước ta - Giải bài bác tập SGK Địa lý 8 •Chương 3: Mol và giám sát hóa học tập - Giải bài bác tập SGK chất hóa học 8 •Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 2: vận chuyển - Giải bài tập SGK Sinh học tập 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Oxi - bầu không khí - Giải bài tập SGK chất hóa học 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tuần hoàn - Giải bài xích tập SGK Sinh học 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đông đảo - Hình học 8 •Chương 5: Hiđro - Nước - Giải bài xích tập SGK chất hóa học 8 •Chương 4: hô hấp - Giải bài bác tập SGK Sinh học 8 •Chương 6: dung dịch - Giải bài xích tập SGK chất hóa học 8 •Chương 5: tiêu hóa - Giải bài bác tập SGK Sinh học tập 8 •Chương 6: điều đình chất và năng lượng - Giải bài bác tập SGK Sinh học 8 •Chương 7: bài trừ - Giải bài xích tập SGK Sinh học 8 •Chương 8: domain authority - Giải bài tập SGK Sinh học 8 •Chương 9: Thần kinh với giác quan liêu - Giải bài tập SGK Sinh học 8 •Chương 10: Nội ngày tiết - Giải bài tập SGK Sinh học tập 8 •Chương 11: tạo - Giải bài bác tập SGK Sinh học tập 8
bài bác trước bài xích sau
Lớp 8
Luyện tập 2 (trang 80)
• Giải bài 41 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 42 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 43 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 44 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 45 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 2


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Kick Off Là Gì? Cách Tổ Chức Cuộc Họp Dự Án Thành Công

Chương 1: Cơ học Chương 1: hóa học - Nguyên tử - Phân tử Chương 1: Phép nhân cùng phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Phần 1: Thiên nhiên, con fan ở những Châu lục (tiếp theo) Chương 11: Châu Á Chương 12: Tổng kết địa lý thoải mái và tự nhiên và địa lý các châu lục Địa lý thoải mái và tự nhiên Chương 2: Nhiệt học Chương 2: phản ứng hóa học Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 1: bao quát về cơ thể người Phần 2: Địa lý nước ta Chương 3: Mol và đo lường và tính toán hóa học tập Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Chương 2: di chuyển Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Oxi - bầu không khí Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 3: Tuần hoàn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp những Chương 5: Hiđro - Nước Chương 4: thở Chương 6: hỗn hợp Chương 5: hấp thụ Chương 6: thương lượng chất và năng lượng Chương 7: bài trừ Chương 8: domain authority Chương 9: Thần kinh với giác quan liêu Chương 10: Nội huyết Chương 11: chế tạo ra