a) (1,2: 3,24 = dfrac1210:dfrac324100 = dfrac1210.dfrac100324 )(,= dfrac12.10010.324=dfrac120324 = dfrac1027= 10:27)

b) (2dfrac15 : dfrac34 = dfrac115 : dfrac34)( = dfrac115. dfrac43 =dfrac4415 = 44: 15)

c) (dfrac27 : 0,42 = dfrac27 : dfrac42100 = dfrac27 . dfrac10042)(; = dfrac200294 = dfrac100147 = 100: 147)

edingsport.net
Bạn đang xem: Bài 44 trang 26 sgk toán 7 tập 1

*
Bình luận
*
phân tách sẻ
>> (Hot) Đã bao gồm SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp edingsport.net
Xem thêm: Giám Đốc Đối Ngoại Tiếng Anh Là Gì ? Giám Đốc Đối Ngoại Tiếng Anh Là Gì

Cảm ơn bạn đã áp dụng edingsport.net. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép edingsport.net gửi các thông báo đến chúng ta để nhận ra các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.