Trong đó gồm hai ô còn trống (thay bởi dấu *). Hãy điền số thích hợp vào ô trống, giả dụ điểm vừa đủ của lớp là (6,06).

Bạn đang xem: Bài 44 trang 31 sgk toán 8 tập 2


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


B1: Đặt tần số của điểm (4) là ẩn.

B2: Biểu diễn các đại lượng còn lại theo ẩn.

B3: Lập phương trình biểu diễn quan hệ giữa những đại lượng cùng giải phương trình đó.

B4: tóm lại (Kiểm tra nghiệm kiếm được có vừa lòng điều kiện không).

Xem thêm: Trans Là Gì ? Trans Nghĩa Là Gì


Lời giải chi tiết

Gọi (x) là tần số của điểm (4) ((x ) nguyên dương)

Số học sinh của lớp: (2 +x +10 + 12 + 7 + 6 + 4 + 1 )(= 42 + x)

Vì điểm trung bình bởi (6,06) nên:

*

( Rightarrow ) (6 + 4x + 50 + 72 + 49 + 48 + 36 + 10)(= 6,06(42 + x))

⇔ (271 + 4x = 254,52 + 6,06x)

( Leftrightarrow 271 - 254,52 = 6,06x - 4x)

⇔ (16,48 = 2,06x)

( Leftrightarrow x = 16,48:2,06)

⇔ (x = 8) (thỏa mãn điều kiện)

Do đó: (N =42+x=42+8=50)

Vậy ta có kết quả điền vào như sau:

*

edingsport.net


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp edingsport.net


Cảm ơn chúng ta đã thực hiện edingsport.net. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép edingsport.net giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.