Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC. Chứng tỏ rằng BE = DF


Gợi ý:

Chứng minh BEDF là hình bình hành.

Bạn đang xem: Bài 44 trang 92 sgk toán 8 tập 1

*

Ta có:(E) và(F) theo thứ tự là trung điểm của(AD,, BC) (giả thiết)(Rightarrow DE = dfrac12AD;, BF = dfrac12BC)Mà(AD = BF ,,(ABCD) là hình bình hành())(Rightarrow DE = BF)Tứ giác(BEDF) có: (DE // BF)(vì (AD // BC)) (DE = BF)(giả thiết)(Rightarrow BEDF)là hình bình hành (dấu hiệu dấn biết)(Rightarrow BE = DF)(tính chất)

Ghi nhớ: những dấu hiệu nhận ra hình bình hành:

1. Tứ giac có những cạnh đối tuy vậy song là hình bình hành.

2. Tứ giác có những cạnh đối đều bằng nhau là hình bình hành.

3. Tứ giác có hai cạnh đối song song và đều nhau là hình bình hành.

4. Tứ giác bao gồm hai đường chéo cánh cắt nhau tại trung điểm của mỗi mặt đường là hình bình hành.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 7 Bài Cộng Trừ Số Hữu Tỉ, Cộng, Trừ Số Hữu Tỉ


Xem đoạn phim bài giảng và có tác dụng thêm bài rèn luyện về bài học này ở chỗ này để học tốt hơn.
*

Tham khảo giải thuật các bài tập bài bác 7: Hình bình hành khác • Giải bài xích 43 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 1 những tứ giác ABCD, EFGH,... • Giải bài xích 44 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 1 mang lại hình bình hành ABCD.... • Giải bài bác 45 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 1 mang đến hình bình...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần đa - Hình học 8
bài bác trước bài xích sau
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Bài 7: Hình bình hành
• Giải bài 43 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 44 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 45 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân và phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp những
Giải bài tập SGK Toán 8
Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập những lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài tập soạn Văn
Giải bài bác tập Môn đồ dùng Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn lịch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12