Giải bài bác 46, 47,48, 49, 50 trang 127; Bài 51, 52 trang128 SGK Toán 7 tập 1: Tam giác cân.

Bạn đang xem: Bài 46 trang 127 sgk toán 7 tập 1

Bài 46.a) dùng thước bao gồm chia xentimét cùng compa vẽ Δcân ABC cân tại B gồm cạnh đáy bằng 3cm, lân cận bằng 4cm.

b) cần sử dụng thước bao gồm chia xentimét cùng compa vẽ Δđều ABC bao gồm cạnh bằng 3 cm.

Đáp án: a)

– Vẽ đoạn thẳng AC = 3cm,

– Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AC vẽ cung tròn trung ương A cung cấp kính4 cm và cung tròn vai trung phong C có bán kính 3cm.

– nhì cung tròn trên cắt nhau tại B.

– Vẽ các đoạn AB,BC ta được Δ ABC.

b) tương tự cách vẽ sinh hoạt câu a cùng với cung tròn trọng tâm A, chổ chính giữa C có nửa đường kính 3 cm

Bài 47. Trong cách hình 116,117,118 tam giác làm sao là Δcân, Δđều? vị sao?

*

Hình 116.

Ta có: ∆ABD cân vì có AB=AD.

∆ACE cân bởi AC = AE (do AB = AD, BC= DE cần AB + BC= AD+DE hay AC= AE).

Hình 117.

Ta tính được

∠G= 1800 – (∠H+∠I) = 1800 – (700+400) = 700

Nên ∆GHI cân vì(∠G = ∠H)

Hình 118.

∆OMK là Δcân bởi vì OM= MK

∆ONP là Δcân vày ON=OP

∆OMN là Δđều vì OM= ON = MN

∆OKP là Δcân là vì ∠K = ∠P

Suy ra ∠OKM + ∠KOM=600

mà ∠OKM= ∠KOM đề nghị ∠OKM=300

Tương tự ∠OPM = 300


Quảng cáo


Bài 48 trang 127 Cắt một tờ bìa hình tam giác cân. Hãy gấp tấm bìa đó làm sao để cho hai lân cận trùng nhau để kiểm soát rằng hai góc nghỉ ngơi đáy bởi nhau.

Đáp án. Các bước tiến hành:

– giảm tấm bìa hình tam giác cân.

– gấp tấm bìa sao để cho hai lân cận trùng nhau.

– Quan ngay cạnh phần cạnh lòng say khi gấp lại trùng nhau.

Vậy nhị góc ở lòng của hai tam giác thăng bằng nhau.

Bài 49. a) Tình những góc ở lòng của một Δcân viết góc nghỉ ngơi đỉnh là 400

b) Tính góc sinh hoạt đỉnh của một Δ cân biết góc ngơi nghỉ đáy bởi 400

Đáp án:

a) hotline ABC là Δcân đã đến và góc sinh hoạt định 

*
∠A = 400

Ta có ∠A +∠B + ∠C=1800

∠B + ∠C = 1800 – ∠A = 1400

⇒∠B = ∠C =1400 /2 = 700

b) Ta có: 

*
∠A +∠B + ∠C=1800

⇒∠A = 1800 – ∠B – ∠C


Quảng cáo


mà ∠B = ∠C = 400

nên ∠A =1800 – 400 – 400 =1000

Bài 50 Toán 7 tập 1. Hai thanh AB và AC vị kèo một ngôi nhà thường bởi nhau(h.119)

và thường tạo thành với nhau một góc bằng:

a) 1450 nếu là nhà tôn;

b) 1000 nếu là đơn vị ngói;

Tính ∠BAC trong từng ngôi trường hợp.

Lời giải: Ta có: AB=AC buộc phải ΔABC cân nặng ở A và tất cả ∠A = 1450, cho nên vì vậy ∠B = ∠Ca) trong ∆ABC tất cả ∠A +∠B + ∠C= 1800

⇒∠B + ∠C= 1800 – 1450 = 350

Vì ∠B = ∠C phải ta bao gồm 2∠B = 350

⇒∠B = 17,50vậy ∠ABC = 17,50b) giống như với ∠A =1000

ta có ∠ABC = 400

Bài 51 trang 127 Cho ΔABC cân tại A. Lấy điểm D ở trong cạnh AC, điểm E thuộc cạnh AB làm sao để cho AD=AE.

a) So sánh ∠ABD và ∠ACE.

b ) gọi I là giao điểm BD cùng CE. ΔIBC là Δ gì? vị sao?

Đáp án:

∆ABD và ∆ACE có:

AB=AC(gt)

∠A chung.

AD=AE(gt)

Nên ∆ABD=∆ACE(c.g.c)

Suy ra: ∠ABD = ∠ACE.

Xem thêm: Bài 36 Trang 72 Sgk Toán 7 Tập 2, 73 Sách Giáo Khoa Toán 7, Bài 36 Trang 72 Sgk Toán 7 Tập 2

Tức là ∠B1= ∠C1

b) Ta có ∠B= ∠C

mà ∠B1= ∠C1 (cmt)

suy ra ∠B2= ∠C2

Vậy ∆IBC cân tại I.

Bài 52. Cho ∠xOy có số đo, điểm A ở trong tia phân giác của góc đó. Kẻ AB ⊥ Ox(B thuộc Ox), kẻ AC ⊥ Oy(C trực thuộc Oy). ΔABC là Δ gì ? vì sao?