(eginarrayl 3,6.x = (- 2).27\ 3,6.x = - 54\ x=-54:3,6\ x = - 15 endarray)

Vậy x = -15

b) 

(eginarrayl - 0,52:x = (- 9,36):16,38\ dfrac - 0,52x = dfrac - 9,3616,38\ -9,36x = (-0,52).16,38\ -9,36x = -8,5176\ x=(-8,5176):(-9,36)\ x = 0,91 endarray)

Vậy x = 0,91

c) (dfrac4dfrac142dfrac78 = dfracx1,61)

(eginarrayl dfracdfrac174dfrac238 = dfracx1,61\ dfrac174.dfrac823 = dfracx1,61\ dfrac3423 = dfracx1,61\23x=34.1,61\ 23x = 54,74\x=54,74:23\ x = 2,38 endarray)

Vậy x = 2,38

edingsport.net
Bạn đang xem: Bài 46 trang 26 sgk toán 7 tập 1

*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 bên trên 708 phiếu
>> (Hot) Đã có SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 7 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp edingsport.net


giữ hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện edingsport.net. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


gửi Hủy bỏ

Liên hệ | chế độ

*Xem thêm: ' Leaves Là Gì - Leaf Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép edingsport.net gởi các thông tin đến các bạn để nhận ra các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.