Mời quý thầy cô cùng tìm hiểu thêm tài liệu Giải bài xích tập SGK Toán 7 Tập 2 trang 45, 46 để xem lưu ý giải các bài tập của bài 8: Cộng, trừ nhiều thức một biến đổi thuộc chương 4 Đại số 7.

Bạn đang xem: Bài 46 trang 45 sgk toán 7 tập 2

Tài liệu giải các bài tập 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 với nội dung bám quá sát chương trình sách giáo khoa trang 45, 46 Toán lớp 7 tập 2. Thông qua đó giúp học sinh lớp 7 tìm hiểu thêm nắm vững hơn kỹ năng trên lớp để học giỏi Toán 7. Chúc chúng ta học tốt.


Giải bài tập Toán 7 bài bác 8: Cộng, trừ đa thức một biến

Giải bài xích tập toán 7 trang 45 Tập 2Giải bài tập toán 7 trang 45 Tập 2: Luyện tập

Lý thuyết bài bác 8: Cộng, trừ nhiều thức một biến

Để cộng, trừ hai đa thức một biến, ta có thể thực hiện tại theo một trong hai biện pháp sau:

Cách 1. triển khai theo biện pháp cộng, trừ đa thức vẫn học ở bài 6.

Cách 2. Sắp xếp các hạng tử của hai nhiều thức thuộc theo lũy thừa sút (hoặc tăng) của biến, rồi đặt phép tính theo cột dọc giống như như cộng, trừ những số (chú ý đặt những đơn thức đồng dạng ở và một cột).

Ví dụ: cho hai đa thức P(x) = x5 - 2x4 + x2 - x + 1; Q(x) = 6 - 2x + 3x3 + x4 - 3x5. Tính P(x) - Q(x).

P(x) - Q(x) = (x5 - 2x4 + x2 - x + 1) - (6 - 2x + 3x3 + x4 - 3x5)

= x5 - 2x4 + x2 - x + 1 - 6 + 2x - 3x3 - x4 + 3x5

= (x5 + 3x5) + (-2x4 - x4) - 3x3 + x2 + (-x + 2x) + (1 - 6)

= 4x5 - 3x4 - 3x3 + x2 + x5


Giải bài tập toán 7 trang 45 Tập 2

Bài 44 (trang 45 SGK Toán 7 Tập 2)

Cho hai nhiều thức:

*

*


Hãy tính P(x) + Q(x) cùng P(x) - Q(x).


Xem gợi ý đáp án

Ta bố trí hai đa thức theo lũy thừa sút dần của vươn lên là như sau:

*

*

Thực hiện tại phép tính ta có:


Bài 45 (trang 45 SGK Toán 7 Tập 2)

Cho nhiều thức: P(x) = x4 - 3x2 + 50% - x.

Tìm các đa thức Q(x), R(x) sao cho:

a) P(x) + Q(x) = x5 - 2x2 + 1

b) P(x) - R(x) = x3


Xem gợi ý đáp án

a) Ta có:

*

*
nên

*

b)

*

Ta có:

*

Vì P(x) – R(x) =

*
đề xuất
*

Do đó:

*


Bài 46 (trang 45 SGK Toán 7 Tập 2)

Viết nhiều thức P(x) = 5x3 - 4x2 + 7x - 2 bên dưới dạng:

a) Tổng của hai nhiều thức một biến.

b) Hiệu của hai nhiều thức một biến.

Bạn Vinh nêu thừa nhận xét: "Ta có thể viết nhiều thức đã mang đến thành tổng của hai nhiều thức bậc 4". Đúng hay sai? bởi sao?


Xem gợi ý đáp án

a) Viết nhiều thức P(x) = 5x3 – 4x2 +7x – 2 dưới dạng tổng của hai đa thức một biến.

Có vô số cách thức viết, ví dụ:

Cách 1: Nhóm các hạng tử của đa thức P(x) thành 2 đa thức khác

P(x) = 5x3 – 4x2 +7x – 2 = (5x3 – 4x2) + (7x – 2)

⇒ P(x) là tổng của hai đa thức một thay đổi là: 5x3 – 4x2 cùng 7x – 2

P(x) = 5x3 – 4x2 +7x – 2 = 5x3 + (– 4x2 + 7x– 2)

⇒ P(x) là tổng của hai nhiều thức một đổi mới là: 5x3 với – 4x2 + 7x– 2

Cách 2: Viết các hạng tử của đa thức P(x) thành tổng xuất xắc hiệu của hai solo thức. Sau đó nhóm thành 2 nhiều thức khác.

Ví dụ: Viết 5x3 = 4x3 + x3; – 4x2 = – 5x2 + x2

Nên: P(x) = 5x3 – 4x2 +7x – 2 = 4x3 + x3 – 5x2 + x2 +7x – 2

P(x) = (4x3 – 5x2 + 7x) + (x3 + x2 – 2)

⇒ P(x) là tổng của hai đa thức một biến chuyển là: 4x3 – 5x2 + 7x với x3 + x2 – 2.

Xem thêm: Cách Xác Định Trọng Âm Là Gì ? Trọng Âm Và Ngữ Điệu

b) Viết đa thức P(x) = 5x3 – 4x2 +7x – 2 dưới dạng hiệu của hai nhiều thức một biến.

Có nhiều cách thức viết, ví dụ:

Cách 1: Nhóm những hạng tử của nhiều thức P(x) thành 2 nhiều thức khác

P(x) = 5x3 – 4x2 +7x – 2 = (5x3 + 7x) - (4x2 + 2)

⇒ P(x) là hiệu của hai đa thức một biến hóa là: 5x3 + 7x với 4x2 + 2

P(x) = 5x3 – 4x2 +7x – 2 = (5x3 – 4x2) – (-7x + 2)

⇒ P(x) là hiệu của hai nhiều thức một vươn lên là là: 5x3 – 4x2 với -7x + 2

Cách 2: Viết các hạng tử của đa thức P(x) thành tổng xuất xắc hiệu của hai solo thức. Tiếp nối nhóm thành 2 nhiều thức khác

Ví dụ: Viết 5x3 = 6x3 - x3; – 4x2 = – 3x2 - x2

Nên: P(x) = 5x3 – 4x2 +7x – 2 = 6x3 - x3 – 3x2 - x2 +7x – 2 = (6x3 – 3x2 + 7x) - (x3 + x2 + 2)

⇒ P(x) là hiệu của hai nhiều thức một biến chuyển là: 6x3 – 3x2 + 7x cùng x3 + x2 + 2

c) chúng ta Vinh nói đúng: Ta có thể viết nhiều thức đã mang đến thành tổng của hai nhiều thức bậc 4 chẳng hạn như: