Hai điểm(M) và(N) cùng nằm bên trên một nửa phương diện phẳng bờ là con đường thẳng(xy.) đem điểm(L) đối xứng với(M) qua(xy.) Gọi(I) là 1 trong điểm của(xy.) Hãy so sánh(IM + IN) với(LN.)
Bạn đang xem: Bài 48 trang 77 sgk toán 7 tập 2

*

Gọi(P) là giao điểm của(LN) với(xy.)+) Nếu(I) ko trùng(P)Ta có:(xy) là con đường trung trực của(ML)(Rightarrow yên ổn = IL)(tính hóa học đường trung trực của đoạn thẳng)Xét(ΔINL) có(IL + IN > LN) (bất đẳng thức tam giác)(Rightarrow yên + IN > LN)+) Nếu(I ≡ P)(IM + IN = IL + IN = LN)

Lưu ý: Điểm nằm trên tuyến đường trung trực của một quãng thẳng thì cách đều nhị mút của đoạn thẳng đó.


*

Tham khảo giải mã các bài bác tập bài 7: đặc điểm ba đường trung trực của tam giác - rèn luyện (trang 76-77) khác • Giải bài 44 trang 76 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Gọi(M) là điểm... • Giải bài bác 45 trang 76 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 chứng tỏ đường... • Giải bài xích 46 trang 76 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Cho bố tam giác... • Giải bài bác 47 trang 76 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 mang lại hai điểm(M,... • Giải bài bác 48 trang 77 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 nhì điểm(M)... • Giải bài 49 trang 77 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Hai xí nghiệp sản xuất được xây... • Giải bài bác 50 trang 77 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Một con đường quốc... • Giải bài bác 51 trang 77 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 mang lại đường...


Xem thêm: Giấy Nộp Tiền Tiếng Anh Là Gì

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song - Hình học 7 •Chương 2: Hàm số cùng đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học 7 •Chương 3: những thống kê - Đại số 7 •Chương 3: quan hệ nam nữ giữa những yếu tố trong tam giác. Những đường đồng quy vào tam giác - Hình học 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7