Hai thanh sắt và chì có trọng lượng bằng nhau. Hỏi thanh nào rất có thể tích lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần, biết rằng khối lượng riêng của fe là (7,8,g/cm^3)và của chì là (11,3,g/cm^3)?


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Áp dụng công thức:

- Tính khối lượng: (m = V.D)

- đặc điểm của nhị đại lượng tỉ lệ nghịch:

Tỉ số hai giá trị bất cứ của đại lượng này bởi nghịch đảo của tỉ số hai giá trị tương xứng của đại lượng kia.

Bạn đang xem: Bài 49 trang 76 sgk toán 7 tập 1

( dfracx_1x_2= dfracy_2y_1; dfracx_1x_3= dfracy_3y_1); ...


Lời giải bỏ ra tiết

Vì (m = V.D) và trọng lượng của nhị thanh bằng nhau nên (V) và (D) là nhị đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch cùng với nhau.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Kick Off Là Gì? Cách Tổ Chức Cuộc Họp Dự Án Thành Công

Theo đặc thù của đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch, ta có:

(dfracVleft( extsắt ight)Vleft( extchì ight) = dfracDleft(  extchì ight)Dleft( extsắt ight) = dfrac11,37,8 approx 1,45)

Vậy thể tích thanh sắt lớn hơn thể tích thanh chì và to hơn khoảng (1,45) lần.


Mẹo tra cứu đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + edingsport.net"Ví dụ: "Bài 49 trang 76 SGK Toán 7 tập 1 edingsport.net"