Bài học với ngôn từ lũy quá của một vài hữu tỉ.Và để giúp các bạn làm quen cũng giống như nắm chắc chắn nội dung bài xích học, edingsport.net xin giới thiệu bài học có ích theo chương trình cơ bạn dạng .Hi vọng vẫn là mối cung cấp tài liệu xem thêm hữu ích !

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A. Tổng hòa hợp kiến thức

I. Lũy quá với số nón tự nhiên

Lũy vượt bậc n của một vài hữu tỉ x là tích của n thừa số x. ( n là số tự nhiên > 1 )Ký hiệu : $x^n$

Ta có :

*

Ví dụ:

$(frac23)^2=frac2^23^2$

II. Tích cùng thương của hai lũy thừa cùng cơ số

*

 

Ví dụ: Tính :

$2^5.2^2=?$

$3^3:3^2=?$

Hướng dẫn giải:

$2^5.2^2=2^5+2=2^7$

$3^3:3^2=3^3-2=3^1=3$

III. Lũy quá của lũy thừa 

*

Ví dụ: Tính và so sánh .

Bạn đang xem: Bài 5 lũy thừa của một số hữu tỉ

$(2^3)^2$ và $2^5$

Hướng dẫn giải :

Ta có: $(2^3)^2=2^3.2=2^6$

Mà : $2^6>2^5$

=> $(2^3)^2$ > $2^5$


B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức thú vị


Câu 27: Trang 19 - sgk toán 7 tập 1

Tính :

$(frac-13)^4;(-2frac14)^3;(-0,2)^2;(-5,3)^0$


=> Xem khuyên bảo giải

Câu 28: Trang 19 - sgk toán 7 tập 1

Tính :

$(-frac12)^2;(-frac12)^3;(-frac12)^4;(-frac12)^5$

Hãy rút ra dìm xét về dấu của lũy quá với số mũ chẵn và lũy vượt với số nón lẻ của một trong những hữu tỉ âm.


=> Xem lý giải giải

Câu 29: Trang 19 - sgk toán 7 tập 1

Viết số $frac1681$ dưới dạng một lũy thừa, ví dụ $frac1681=(frac49)^2$. Hãy tìm những cách viết khác.

Xem thêm: Sách Giải Bài Tập Ôn Tập Chương 1 Hình Học Lớp 7, Bài Tập Ôn Tập Chương 1 Hình Học Lớp 7


=> Xem lí giải giải

Câu 30

Tìm x , biết :

a. $x:(-frac13)^2=-frac12$

b. $(frac34)^5.x=(frac34)^7$


=> Xem lí giải giải

Câu 31: Trang 19 - sgk toán 7 tập 1

Viết các số $(0,25)^8;(0,125)^4$ dưới dạng các lũy quá của cơ số 0,5.


=> Xem lý giải giải

Câu 33: Trang đôi mươi - sgk toán 7 tập 1

Dùng máy tính bỏ túi nhằm tính:

$(3,5)^2;(-0,12)^3;(1,5)^4;(-0,1)^5;(1,2)^6$


=> Xem lí giải giải

Giải các môn học tập khác


Giải sách giáo khoa lớp 7


Soạn văn 7 tập 1
Soạn văn 7 tập 2
Soạn văn 7 tập 1 giản lược
Soạn văn 7 tập 2 giản lược
Toán 7 tập 1
Toán 7 tập 2
Giải sgk đồ dùng lí 7
Giải sgk sinh học 7
Giải sgk GDCD 7
Giải sgk địa lí 7
Tiếng Anh 7
Lịch sử 7

Trắc nghiệm lớp 7


Trắc nghiệm ngữ văn 7
Trắc nghiệm toán 7
Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 7
Trắc nghiệm sinh học 7
Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 7
Trắc nghiệm Địa lí 7
Trắc nghiệm GDCD 7
Trắc nghiệm thứ lí 7
Văn chủng loại lớp 7
Tập phiên bản đồ địa lí 7

Giải VNEN lớp 7


VNEN ngữ văn 7 tập 1
VNEN ngữ văn 7 tập 2
VNEN văn 7 tập 1 giản lược
VNEN văn 7 tập 2 giản lược
Toán VNEN 7 tập 1
Toán VNEN 7 tập 2
Tiếng anh 7 VNEN Tập 1
Tiếng anh 7 VNEN Tập 2
Tiếng anh 7 VNEN
VNEN technology 7
VNEN GDCD 7
Khoa học tự nhiên và thoải mái 7
Khoa học tập xã hội 7

Bình luận


Phần 1: Đại số

CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC


Giải bài 1: Tập phù hợp Q những số hữu tỉ trang 4 8
Giải bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ Trang 8 10
Giải bài bác 3: Nhân, chia số hữu tỉ Trang 11 13
Giải bài bác 4: giá chỉ trị tuyệt đối hoàn hảo của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân Trang 13 17
Giải bài bác 5: Lũy vượt của một số trong những hữu tỉ Trang 17 19
Giải bài bác 6: Lũy vượt của một số trong những hữu tỉ (tiếp) Trang 21 23
Giải bài 7: tỉ lệ thành phần thức Trang 24 28
Giải bài xích 8: đặc điểm của hàng tỉ số bằng nhau Trang 28 31
Giải bài xích 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn Trang 32 35
Giải bài bác 10: làm tròn số Trang 35 39
Giải bài bác 11: Số vô tỉ. định nghĩa về căn bậc nhị Trang 40 42
Giải bài 12: Số thực Trang 43 45
Giải bài: Ôn tập chương 1 Trang 46 50

CHƯƠNG 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ


Giải bài xích 1: Đại lượng tỉ lệ thuận Trang 51 54
Giải bài 2: một số trong những bài toán về đại lượng tỉ lệ thành phần thuận Trang 54 56
Giải bài bác 3: Đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch Trang 56 58
Giải bài bác 4: một trong những bài toán về đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch Trang 59 62
Giải bài xích 5: Hàm số Trang 62 65
Giải bài xích 6: khía cạnh phẳng tọa độ Trang 65 68
Giải bài 7: Đồ thị của hàm số y=ax (a≠0) Trang 69 74
Giải bài bác Ôn tập chương 2: Hàm số cùng đồ thị Trang 76 78

Phần 2: Hình học

CHƯƠNG 1: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG tuy nhiên SONG


Giải bài xích 1: nhì góc đối đỉnh Toán 7 tập 1 Trang 81 83
Giải bài bác 2: hai tuyến đường thẳng vuông góc Trang 83 87
Giải bài bác 3: các góc tạo vị một con đường thẳng cắt hai tuyến đường thẳng Trang 88 89
Giải bài xích 4: hai đường thẳng tuy nhiên song Trang 90 92
Giải bài 5: định đề Ơ-clit về đường thẳng song song Trang 92 95
Giải bài 6: tự vuông góc đến tuy nhiên song Trang 96 99
Giải bài bác 7: Định lí Trang 99 102
Giải bài: Ôn tập chương I Trang 102 104

CHƯƠNG 2: TAM GIÁC


Giải bài xích 1: Tổng bố góc trong một tam giác Trang 106 109
Giải bài bác 2: nhị tam giác đều bằng nhau Trang 110 112
Giải bài bác 3: trường hợp bởi nhau trước tiên của tam giác cạnh cạnh cạnh Trang 112 116
Giải bài 4: trường hợp cân nhau thứ nhị của tam giác cạnh khía cạnh (c.g.c) Trang 117 120
Giải bài 5: trường hợp đều bằng nhau thứ ba của tam giác góc cạnh góc (g.c.g) Trang 121 125
Giải bài xích 6: Tam giác cân nặng Trang 125 129
Giải bài bác 7: Định lý Py-ta-go Trang 129 133
Giải bài xích 8: các trường hợp cân nhau của tam giác vuông Trang 134 137
Giải bài 9: thực hành ngoài trời Trang 137 138
Giải bài bác Ôn tập chương II Tam giác Trang 139 141
*

Liện hệ: duyanh.bka
gmail.com