Giả sử(x = )(​​dfracam),(y = ​​dfracbm)((a, b, m)∈ℤ)và(x . Hãy chứng minh rằng nếu như chọn(z = ​​dfraca + b2m)thì ta có(x .

Hướng dẫn: thực hiện tính chất: Nếu(a, b, m)∈ℤvà(a thì(a + c
Bạn đang xem: Bài 5 trang 8 sgk toán 7 tập 1

Ta có:(x = )(​​dfracam);(y = ​​dfracbm)(với(a, b, m)∈ℤ,(m > 0)) và(x

Do đó(a

+ Ta triệu chứng minh(x hay(​​dfracam

Ta có: (a.m

⇒(a.m + a.m ( cùng hai vế vớia.m)

⇒(2am ⇒(a (⇒ )(dfracam (chiahaivếcho(m > 0))

Vậy(x (1)

+ Ta chứng minh(z hay(dfraca + b2m

Ta có:(a.m

⇒(a.m + b.m (cộng nhì vế với(b.m))

(⇒ (a + b ).m

(⇒ a + b (chia nhị vế cho(m))

(⇒ dfraca+ b2m (chia cả nhì vế cho(2m))

Hay(z (2)

Từ(1)và(2)suy ra:(x

 

Nhận xét: Từ kết quả trên ta đúc kết kết luận: trên trục số, thân hai điểm hữu tỉ không giống nhau bất kì khi nào cũng có tối thiểu một điểm hữu tỉ nữa và vì thế có vô vàn điểm hữu tỉ. Ta bảo tập hợpℚlà tập trù mật.

 

 

 


Xem đoạn clip bài giảng và có tác dụng thêm bài rèn luyện về bài học kinh nghiệm này tại chỗ này để học xuất sắc hơn.
*

Tham khảo giải thuật các bài tập bài xích 1: Tập đúng theo Q các số hữu tỉ khác • Giải bài bác 1 trang 7 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Điền kí hiệu... • Giải bài bác 2 trang 7 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 a. Trong số phân số sau,... • Giải bài xích 3 trang 8 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 So sánh những số hữu... • Giải bài bác 4 trang 8 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 so sánh số hữu... • Giải bài xích 5 trang 8 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 mang sử(x =...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song - Hình học tập 7 •Chương 2: Hàm số và đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học 7 •Chương 3: thống kê lại - Đại số 7 •Chương 3: tình dục giữa các yếu tố vào tam giác. Các đường đồng quy vào tam giác - Hình học 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7
bài trước bài xích sau
Giải bài xích tập SGK Toán 7
Bài 1: Tập vừa lòng Q những số hữu tỉ
• Giải bài 1 trang 7 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 2 trang 7 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 3 trang 8 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 4 trang 8 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 5 trang 8 - SGK Toán lớp 7 Tập 1
Giải bài bác tập SGK Toán 7
Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song Chương 2: Hàm số cùng đồ thị Chương 2: Tam giác Chương 3: những thống kê Chương 3: dục tình giữa những yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy vào tam giác Chương 4: Biểu thức đại số
Giải bài bác tập SGK Toán 7
Giải bài xích tập SGK Toán 7 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Toán 7 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập các lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài xích tập các môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài tập soạn Văn
Giải bài xích tập Môn vật dụng Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn lịch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: " Gác Lửng Tiếng Anh Là Gì ? Mục Đích Của Việc Thiết Kế Tầng Lửng

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12