(Pleft( x ight) = 3x^2 - 5 + x^4 - 3x^3 - x^6 - 2x^2 )(,- x^3); 

(Qleft( x ight) = x^3 + 2x^5 - x^4 + x^2 - 2x^3)(, + x - 1)


LG a

Sắp xếp những hạng tử của mỗi đa thức theo lũy quá tăng của biến.

Bạn đang xem: Bài 51 trang 46 sgk toán 7 tập 2

Phương pháp giải:

- Thu gọn những đa thức đã mang lại rồi sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo lũy thừa tăng của biến.

Lời giải chi tiết:

Sắp xếp các hạng tử của mỗi nhiều thức theo lũy quá tăng của biến.

Thu gọn:

*

Sắp xếp: (Pleft( x ight) = - 5 + x^2 - 4x^3 + x^4 - x^6)

Thu gọn: 

*

Sắp xếp: (Qleft( x ight) = - 1 + x + x^2 - x^3 - x^4 + 2x^5)


LG b

Tính (P(x) + Q(x)) cùng (P(x) - Q(x)).

Phương pháp giải:

- Để cộng hoặc trừ hai nhiều thức, ta hoàn toàn có thể đặt phép tính theo cột dọc giống như như cộng, trừ những số (chú ý đặt những đơn thức đồng dạng ở và một cột).

Xem thêm: Giải Bài 36 Toán 8 Tập 2 6 Sgk Toán 8 Tập 2, Bài 36 Trang 26 Sgk Toán 8 Tập 2

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có:

*

*

Vậy: (P(x) + Q(x) = – 6 + x + 2x^2 – 5x^3 + 2x^5 – x^6)

(P(x) – Q(x) = – 4 – x – 3x^3 + 2x^4 - 2x^5 – x^6 ) 

edingsport.net


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 7 liên kết tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp edingsport.net


Cảm ơn chúng ta đã thực hiện edingsport.net. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | chế độ

Đăng cam kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép edingsport.net giữ hộ các thông báo đến các bạn để nhận thấy các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.