Xem hình (36), hãy điền vào nơi trống (...) để chứng minh định lí: " nhị góc đối đỉnh thì bởi nhau".

Bạn đang xem: Bài 52 trang 101 sgk toán 7 tập 1

*

GT: ...

KL: ...

các khẳng định

căn cứ của khẳng định

1

 (widehatO_1) + (widehatO_2=180^0)

 Vì …

2

(widehatO_3) + (widehatO_2) = ...

 Vì …

3

 (widehatO_1) + (widehatO_2) = (widehatO_3) + (widehatO_2) 

 Căn cứ vào …

4

 (widehatO_1) = (widehatO_3)

Căn cứ vào …

Tương tự bệnh minh (widehatO_2 = widehatO_4)


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Lời giải đưa ra tiết

Giả thiết: (widehatO_1) đối đỉnh với (widehatO_3).

Xem thêm: Giải Bài 2 Trang 26 Sgk Toán 7 Tập 2 3 4 5 Trang 26 27 Sgk Toán 7 Tập 2

Kết luận: (widehatO_1 = widehatO_3)

những khẳng định

căn cứ của khẳng định

1

 (widehatO_1) + (widehatO_2=180^0)

 Vì (widehatO_1) và (widehatO_2) kề bù

2

(widehatO_3) + (widehatO_2=180^0) 

 Vì (widehatO_2) và (widehatO_3) kề bù

3

 (widehatO_1) + (widehatO_2) = (widehatO_3) + (widehatO_2) 

 Căn cứ vào xác minh 1 với 2

4

 (widehatO_1) = (widehatO_3)

 Căn cứ vào khẳng định 3

Tương tự:

Giả thiết: (widehatO_2) đối đỉnh với (widehatO_4).

Kết luận:  (widehatO_2 = widehatO_4)

những khẳng định

địa thế căn cứ của khẳng định

1

 (widehatO_1) + (widehatO_2=180^0)

 Vì (widehatO_1) và (widehatO_2) kề bù

2

(widehatO_1) + (widehatO_4=180^0)

 Vì (widehatO_1) và (widehatO_4) kề bù

3

 (widehatO_1) + (widehatO_2) = (widehatO_1) + (widehatO_4)