Tính chiều cao của bức tường, hiểu được chiều lâu năm của thang là(4m) và chân thang giải pháp tường(1m.)

*

 
Bạn đang xem: Bài 55 trang 131 sgk toán 7 tập 1

Hướng dẫn:

Áp dụng định lý Pi-ta-go

Trong một tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bởi tổng những bình phương của hai cạnh góc vuông.

Bài giải:

*

Kí hiệu như hình vẽ:Áp dụng định lí Pi-ta-go trong(ΔABC) ta có:(AC^2 + BC^2 = AB^2)( Rightarrow AC^2 = AB^2 - BC^2 = 16 - 1 = 15)( Rightarrow AC = sqrt15 = 3,87(m) )Hay chiều cao của tường ngăn là(3,87m.)

 


*

Tham khảo giải thuật các bài tập bài xích 7: Định lí Py-ta-go - rèn luyện 1 (trang 131 - 132) - luyện tập 2 (trang 132) khác • Giải bài bác 53 trang 130 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 kiếm tìm độ dài x bên trên hình... • Giải bài 54 trang 131 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Đoạn lên dốc... • Giải bài xích 55 trang 131 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tính độ cao của bức... • Giải bài xích 56 trang 131 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tam giác nào là tam giác... • Giải bài xích 57 trang 131 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Cho vấn đề "(ΔABC)... • Giải bài xích 58 trang 132 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Đố. Trong lúc anh Nam... • Giải bài 59 trang 133 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 chúng ta Tâm ước ao đóng... • Giải bài bác 60 trang 133 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 mang lại tam giác... • Giải bài xích 61 trang 133 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 trên chứng từ kẻ ô vuông... • Giải bài xích 62 trang 133 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Đố. Tín đồ ta buộc con...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song - Hình học 7 •Chương 2: Hàm số với đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học tập 7 •Chương 3: thống kê lại - Đại số 7 •Chương 3: quan hệ nam nữ giữa những yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác - Hình học tập 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7
bài bác trước bài bác sau
Giải bài xích tập SGK Toán 7
Bài 7: Định lí Py-ta-go - luyện tập 1 (trang 131 - 132) - rèn luyện 2 (trang 132)
• Giải bài bác 53 trang 130 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 54 trang 131 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 55 trang 131 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 56 trang 131 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 57 trang 131 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 58 trang 132 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 59 trang 133 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 60 trang 133 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 61 trang 133 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 62 trang 133 - SGK Toán lớp 7 Tập 1


Xem thêm: Chest Là Gì ?, Từ Điển Anh Chest Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song Chương 2: Hàm số với đồ thị Chương 2: Tam giác Chương 3: những thống kê Chương 3: quan hệ tình dục giữa những yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy vào tam giác Chương 4: Biểu thức đại số