Tam giác làm sao là tam giác vuông trong những tam giác gồm độ dài tía cạnh như sau.a)(9cm, 15cm, 12cm.)b)(5dm, 13dm, 12dm.)c)(7m, 7m, 10m.)
Bạn đang xem: Bài 56 trang 131 sgk toán 7 tập 1

Hướng dẫn:

Áp dụng định lý Pi-ta-go đảo

Nếu một tam giác bao gồm bình phương của một cạnh bởi tổng những bình phương của hai cạnh cơ thì tam giác chính là tam giác vuông.

Bài giải:

a) Ta có:(15^2 = 225 ) (9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225)( Rightarrow 15^2 = 9^2 + 12^2 )Nên tam giác bao gồm độ dài(9cm, 12cm, 15cm) là tam giác vuôngb) tương tự là tam giác vuông (vì (5^2 + 12^2 = 13^2))c) không là tam giác vuông (vì (7^2 + 7^2 )


*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài bác 7: Định lí Py-ta-go - rèn luyện 1 (trang 131 - 132) - luyện tập 2 (trang 132) khác • Giải bài bác 53 trang 130 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 search độ nhiều năm x bên trên hình... • Giải bài xích 54 trang 131 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Đoạn lên dốc... • Giải bài xích 55 trang 131 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tính độ cao của bức... • Giải bài bác 56 trang 131 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tam giác làm sao là tam giác... • Giải bài bác 57 trang 131 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Cho việc "(ΔABC)... • Giải bài bác 58 trang 132 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Đố. Trong những khi anh Nam... • Giải bài xích 59 trang 133 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 chúng ta Tâm mong mỏi đóng... • Giải bài xích 60 trang 133 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 mang lại tam giác... • Giải bài bác 61 trang 133 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 trên giấy kẻ ô vuông... • Giải bài xích 62 trang 133 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Đố. Bạn ta buộc con...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song - Hình học tập 7 •Chương 2: Hàm số cùng đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học 7 •Chương 3: thống kê lại - Đại số 7 •Chương 3: quan hệ tình dục giữa những yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy vào tam giác - Hình học 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7
bài xích trước bài xích sau
Giải bài tập SGK Toán 7
Bài 7: Định lí Py-ta-go - luyện tập 1 (trang 131 - 132) - luyện tập 2 (trang 132)
• Giải bài bác 53 trang 130 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 54 trang 131 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 55 trang 131 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 56 trang 131 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 57 trang 131 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 58 trang 132 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 59 trang 133 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 60 trang 133 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 61 trang 133 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 62 trang 133 - SGK Toán lớp 7 Tập 1


Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Greedy Là Gì, Từ Điển Anh Việt Greedy

Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song Chương 2: Hàm số và đồ thị Chương 2: Tam giác Chương 3: thống kê lại Chương 3: quan hệ nam nữ giữa những yếu tố vào tam giác. Các đường đồng quy vào tam giác Chương 4: Biểu thức đại số