Sử dụng bài bác 55 để minh chứng rằng: Điểm bí quyết đều cha đỉnh của một tam giác vuông là trung điểm của cạnh huyền của tam giác đó.Từ kia hãy tính độ dài đường trung tuyến bắt đầu từ đỉnh góc vuông theo độ nhiều năm cạnh huyền của một tam giác vuông.
Bạn đang xem: Bài 56 trang 80 sgk toán 7 tập 2

*

a) mang sử(ΔABC) vuông góc tại(A.) Vẽ hai tuyến đường trung trực của nhị cạnh góc vuông(AB, ,AC) giảm nhau tại(M.) Ta bệnh minh(M) là trung điểm của(BC.)Vì(M) là giao điểm hai đường trung trực(d_1, ,d_2) của(AB, ,AC) mà(AB ot AC) nên(B,, M,, C) thẳng sản phẩm (Bài tập 55)Vì(M) thuộc con đường trung trực của(AB) nên(MA = MB. ,,, (1))Vì(M) thuộc đường trung trực của(AC) nên(MA = MC.)( Rightarrow MB = MC ,,, (2))Do(B, ,M, ,C) thẳng mặt hàng và(M) bí quyết đều(BC) nên(M) là trung điểm của(BC)b) Từ((1)) và((2)) sinh hoạt câu a) suy ra:(MA = MB = MC = dfracBC2)Vậy độ dài đường trung tuyến khởi nguồn từ đỉnh góc vuông bởi một nửa độ dài cạnh huyền.

Nhận xét:

Trong tam giác vuông trung đường ứng với cạnh huyền bởi một nửa cạnh huyền.


*

Tham khảo giải thuật các bài tập bài bác 8: tính chất ba mặt đường trung trực của tam giác - luyện tập (trang 80) khác • Giải bài xích 52 trang 79 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 chứng minh định lí: Nếu... • Giải bài bác 53 trang 80 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Ba gia đình quyết định... • Giải bài 54 trang 80 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Vẽ đường tròn đi qua... • Giải bài 55 trang 80 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 cho hình 51: chứng minh ba... • Giải bài xích 56 trang 80 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 thực hiện bài 55 để... • Giải bài 57 trang 80 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 tất cả một chi tiết máy...


Xem thêm: Nhà Thầu Epc Là Gì - Tổng Thầu Epc Là Gì

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song - Hình học 7 •Chương 2: Hàm số cùng đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học tập 7 •Chương 3: thống kê lại - Đại số 7 •Chương 3: dục tình giữa các yếu tố vào tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác - Hình học tập 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7