Giải bài xích 57 trang 104 SGK Toán 7 tập 1. Cho hình 39 (a//b), hãy tính số đo x của góc O.Hướng dẫn: Vẽ mặt đường thẳng song song cùng với a đi qua điểm O.
Bạn đang xem: Bài 57 trang 104 sgk toán 7 tập 1

Đề bài

Cho hình (39; (a//b)), hãy tính số đo (x) của góc (O.)

Hướng dẫn: Vẽ con đường thẳng tuy nhiên song với (a) đi qua diểm (O.)

*


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


- nếu một con đường thẳng cắt hai tuyến đường thẳng tuy vậy song thì:

a) nhị góc so le trong bằng nhau;

b) hai góc đồng vị bởi nhau;

c) nhị góc trong thuộc phía bù nhau.

- Đường thẳng song song với một trong hai đường thẳng song song thì nó song song với con đường thẳng kia.


Lời giải bỏ ra tiết

*

Vẽ con đường thẳng (c // a) trải qua (O) (hình vẽ). Cho nên (a//c//b)

Vì (a//c) phải (widehat O_1 = 38^o) (hai góc so le trong)

Vì (c//b) phải (widehat O_2 + 132^o = 180^o) (hai góc trong thuộc phía)

(Rightarrow widehat O_2 = 180^o - 132^o = 48^o)

Do đó: (widehat O = widehat O_1 + widehat O_2 = 38^o + 48^o = 86^o)

Vậy ( x = 86^o)
Xem thêm: Veterans Là Gì - Từ Điển Anh Việt Veteran

Mẹo tìm kiếm đáp án sớm nhất Search google: "từ khóa + edingsport.net"Ví dụ: "Bài 57 trang 104 SGK Toán 7 tập 1 edingsport.net"