Cho câu hỏi "(ΔABC) có(AB = 8, AC = 17, BC = 15) liệu có phải là tam giác vuông hay không?". Bạn Tâm đã lý giải bài toán kia như sau:(AB^2 + AC^2 = 8^2 + 17^2 = 64 + 289 = 353)(BC^2 = 15^2 = 225)Vì(353 ≠ 225) nên(AB^2 + AC^2 ≠ BC^2)Vậy(ΔABC) chưa hẳn là tam giác vuông."Lời giải bên trên đúng tuyệt sai ? giả dụ sai hãy sửa lại đến đúng
Bạn đang xem: Bài 57 trang 131 sgk toán 7 tập 1

Lời giải của bạn Tâm sai. Sửa lại như sau:Ta có(AC^2 = 17^2 = 289 ) (AB^2 + BC^2 = 8^2 + 15^2 = 64 + 225 = 289)( Rightarrow AC^2 = AB^2 + BC^2)Vậy(ΔABC) là tam giác vuông tại(B)(định lý Pi- ta - go đảo)

Lưu ý: Từ việc trên, để khẳng định xem một tam giác liệu có phải là tam giác vuông không, ta cần so sánh tổng bình phương số đo của nhì cạnh nhỏ bé với bình phương của cạnh bao gồm số đo to nhất.


*

Tham khảo giải thuật các bài tập bài 7: Định lí Py-ta-go - rèn luyện 1 (trang 131 - 132) - rèn luyện 2 (trang 132) khác • Giải bài 53 trang 130 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 tìm kiếm độ dài x trên hình... • Giải bài xích 54 trang 131 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Đoạn lên dốc... • Giải bài xích 55 trang 131 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tính chiều cao của bức... • Giải bài bác 56 trang 131 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tam giác như thế nào là tam giác... • Giải bài xích 57 trang 131 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Cho việc "(ΔABC)... • Giải bài bác 58 trang 132 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Đố. Trong những khi anh Nam... • Giải bài 59 trang 133 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 bạn Tâm mong muốn đóng... • Giải bài xích 60 trang 133 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 mang lại tam giác... • Giải bài 61 trang 133 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 trên chứng từ kẻ ô vuông... • Giải bài bác 62 trang 133 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Đố. Bạn ta buộc con...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song - Hình học 7 •Chương 2: Hàm số cùng đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học 7 •Chương 3: thống kê lại - Đại số 7 •Chương 3: dục tình giữa những yếu tố trong tam giác. Những đường đồng quy vào tam giác - Hình học tập 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7
bài trước bài bác sau
Giải bài tập SGK Toán 7
Bài 7: Định lí Py-ta-go - luyện tập 1 (trang 131 - 132) - luyện tập 2 (trang 132)
• Giải bài 53 trang 130 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 54 trang 131 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 55 trang 131 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 56 trang 131 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 57 trang 131 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 58 trang 132 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 59 trang 133 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 60 trang 133 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 61 trang 133 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 62 trang 133 - SGK Toán lớp 7 Tập 1


Xem thêm: Footage Video Là Gì ? Phân Loại Footage Footage Là Gì Và Phân Loại

Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng song song Chương 2: Hàm số với đồ thị Chương 2: Tam giác Chương 3: thống kê lại Chương 3: dục tình giữa những yếu tố trong tam giác. Những đường đồng quy trong tam giác Chương 4: Biểu thức đại số