Gọi(d) là đường chéo của tủ.Ta có(d^2 = 20^2 + 4^2 = 400 + 16 = 416)( Rightarrow d = sqrt416 = 20,4 dm)Suy ra(d (là độ cao của căn phòng)Như vậy lúc anh nam giới đẩy tủ đến đứng thẳng tủ không trở nên vướng vào trần nhà
Bạn đang xem: Bài 58 trang 132 sgk toán 7 tập 1

*

Tham khảo lời giải các bài tập bài 7: Định lí Py-ta-go - luyện tập 1 (trang 131 - 132) - luyện tập 2 (trang 132) khác • Giải bài 53 trang 130 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 kiếm tìm độ nhiều năm x bên trên hình... • Giải bài 54 trang 131 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Đoạn lên dốc... • Giải bài xích 55 trang 131 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tính chiều cao của bức... • Giải bài xích 56 trang 131 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tam giác như thế nào là tam giác... • Giải bài xích 57 trang 131 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Cho bài toán "(ΔABC)... • Giải bài 58 trang 132 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Đố. Trong những lúc anh Nam... • Giải bài 59 trang 133 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 bạn Tâm mong đóng... • Giải bài xích 60 trang 133 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 cho tam giác... • Giải bài 61 trang 133 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 trên giấy kẻ ô vuông... • Giải bài xích 62 trang 133 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Đố. Fan ta buộc con...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song - Hình học 7 •Chương 2: Hàm số và đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học tập 7 •Chương 3: thống kê lại - Đại số 7 •Chương 3: quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác - Hình học tập 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7
bài trước bài bác sau
Giải bài xích tập SGK Toán 7
Bài 7: Định lí Py-ta-go - luyện tập 1 (trang 131 - 132) - rèn luyện 2 (trang 132)
• Giải bài xích 53 trang 130 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 54 trang 131 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 55 trang 131 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 56 trang 131 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 57 trang 131 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 58 trang 132 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 59 trang 133 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 60 trang 133 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 61 trang 133 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 62 trang 133 - SGK Toán lớp 7 Tập 1


Xem thêm: Unique Selling Proposition Là Gì, Please Wait

Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song Chương 2: Hàm số với đồ thị Chương 2: Tam giác Chương 3: thống kê lại Chương 3: quan hệ giới tính giữa những yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác Chương 4: Biểu thức đại số