Hãy phân tích và lý giải tại sao trực vai trung phong của tam giác vuông trùng với đỉnh góc vuông cùng trực trọng điểm của tam giác tù nằm ở phía bên ngoài tam giác.


-->