(eqalign và a),,2,04: m left( - 3,12 ight) cr và b),,left( - 11 over 2 ight):1,25 cr & c),,4:53 over 4 cr & d),,103 over 7:53 over 14 cr )
Bạn đang xem: Bài 59 trang 31 sgk toán 7 tập 1

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Áp dụng quy tắc nhân, phân chia số hữu tỉ.

<eginarrayldfracAB.dfracCD = dfracACBD\dfracAB:dfracCD = dfracAB.dfracDC = dfracADBCendarray>


Lời giải đưa ra tiết

(eqalign và a),,2,04: m left( - 3,12 ight) = 204 over 100: - 312 over 100 cr và = 204 over 100.100 over - 312 = 204 over - 312 = - 17 over 26 cr và b),,left( - 11 over 2 ight):1,25 = - 3 over 2:125 over 100 cr và = - 3 over 2.100 over 125 = - 3 over 2.4 over 5 = - 6 over 5 cr & c),,4:53 over 4 = 4:23 over 4 = 4.4 over 23 = 16 over 23 cr và d),,103 over 7:53 over 14 = 73 over 7:73 over 14 cr&= 73 over 7.14 over 73 = 2 cr )

edingsport.net


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*

*
*Xem thêm: Giải Bài 29 Trang 50 Sgk Toán 8 Tập 1, Bài 29, Phép Trừ Các Phân Thức Đại Số

vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp edingsport.net


Cảm ơn các bạn đã sử dụng edingsport.net. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?