Cho tam giác(ABC) cân tại(A.) Kẻ(AH) vuông góc với(BC) ((H in BC).)Chứng minh rằng:a)(HB = HC)b)(widehatBAH = widehatCAH)
Bạn đang xem: Bài 63 trang 136 sgk toán 7 tập 1

Hướng dẫn:

Chứng minh(ΔABH = ΔACH)

Bài giải:

*
a) Xét nhị tam giác vuông(ΔABH) và(ΔACH) có: (AB = AC)(giả thiết) (AH)cạnh chung(Rightarrow)(ΔABH = ΔACH) (cạnh huyền - cạnh góc vuông)Suy ra(HB = HC)(cặp cạnh tương ứng)b) Ta có(ΔABH = ΔACH) (chứng minh trên)(Rightarrow widehatBAH = widehatCAH)(cặp góc tương ứng)


*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài 8: các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông - rèn luyện 1 (trang 137) khác • Giải bài 63 trang 136 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 đến tam giác(ABC)... • Giải bài 64 trang 136 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 các tam giác... • Giải bài 65 trang 137 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Cho(ΔABC) cân... • Giải bài 66 trang 137 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tìm những tam giác bằng...


Xem thêm: Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Bài Cộng Trừ Số Hữu Tỉ, Giải Toán 7 Bài 2: Cộng Trừ Số Hữu Tỉ

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song - Hình học 7 •Chương 2: Hàm số cùng đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học tập 7 •Chương 3: thống kê lại - Đại số 7 •Chương 3: quan hệ nam nữ giữa những yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác - Hình học tập 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7