Cho nhiều thức:(M(x) = 5x^3 + 2x^4 - x^2 + 3x^2 - x^3 - x^4 + 1 - 4x^3)a) sắp xếp những hạng tử của đa thức bên trên theo lũy thừa giảm của biến.b) Tính(M(1)) và(M(-1).)c) chứng minh rằng nhiều thức trên không tồn tại nghiệm.
Bạn đang xem: Bài 63 trang 50 sgk toán 7 tập 2

a) Thu gọn và sắp đến xếp:(eginalign*M(x)& = 2x^4 – x^4 + 5x^3 – x^3 – 4x^3 + 3x^2 – x^2 + 1\&= x^4 + 2x^2 + 1endalign*)b)(M(1) = 1^4 + 2.1^2 + 1 = 4) (M(–1) = (–1)^4 + 2.(–1)^2 + 1 = 4)c) Ta có :(M(x) = x^4 + 2x^2 + 1)Vì(x^4) và(2x^2) luôn to hơn hoặc bằng(0) cùng với mọi(x)nên(x^4 + 2x^2 + 1 > 0) cùng với mọi(x)Tức là(M(x) ≠ 0) với mọi(x.)Vậy nhiều thức trên không có nghiệm.

Ghi nhớ:(x^4, x^2, ...) gồm số mũ chẵn nên to hơn hoặc bằng(0) với mọi giá trị của(x.) Ví dụ: giả dụ cho(x = -2,) bọn họ sẽ gồm ((-2)^2 = 4 > 0)


*

Tham khảo giải mã các bài bác tập Ôn tập chương 4 khác • Giải bài xích 1 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Viết năm đối chọi thức... • Giải bài 2 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 nạm nào là hai đơn... • Giải bài xích 3 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 tuyên bố qui tắc... • Giải bài bác 4 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 khi nào số(a)... • Giải bài 57 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Viết một biểu thức... • Giải bài xích 58 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Tính giá trị mỗi biểu... • Giải bài xích 59 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Hãy điền đơn thức... • Giải bài xích 60 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 bao gồm hai vòi vĩnh nước, vòi... • Giải bài xích 61 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Tính tích của các đơn... • Giải bài 62 trang 50 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 mang đến hai đa... • Giải bài 63 trang 50 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 đến đa thức:(M(x) = 5x^3... • Giải bài 64 trang 50 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Hãy viết các đơn thức... • Giải bài xích 65 trang 51 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 trong các các số bên...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng song song - Hình học 7 •Chương 2: Hàm số cùng đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học tập 7 •Chương 3: thống kê lại - Đại số 7 •Chương 3: quan hệ giới tính giữa các yếu tố vào tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác - Hình học tập 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7
bài xích trước bài sau
Giải bài tập SGK Toán 7
Ôn tập chương 4
• Giải bài xích 1 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài 2 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài 3 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài bác 4 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài bác 57 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài 58 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài xích 59 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài xích 60 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài bác 61 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài 62 trang 50 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài xích 63 trang 50 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài xích 64 trang 50 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài bác 65 trang 51 - SGK Toán lớp 7 Tập 2


Xem thêm: Chứng Chỉ Tiếng Anh Cefr Level Là Gì, Tại Sao Cần Thi Chứng Chỉ Tiếng Anh Cefr

Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song Chương 2: Hàm số với đồ thị Chương 2: Tam giác Chương 3: thống kê lại Chương 3: quan hệ giới tính giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác Chương 4: Biểu thức đại số