Luyện tập bài §8. Các ngôi trường hợp đều bằng nhau của tam giác vuông, chương II – Tam giác, sách giáo khoa toán 7 tập một. Nội dung bài bác giải bài xích 65 66 trang 137 sgk toán 7 tập 1 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, cách thức giải bài bác tập phần hình học có trong SGK toán để giúp các em học viên học tốt môn toán lớp 7.

Bạn đang xem: Bài 66 trang 137 sgk toán 7 tập 1


Lý thuyết

1. Các trường hợp cân nhau đã biết của nhì tam giác vuông

– trường hợp hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này lần lượt bởi hai cạnh góc vuông của tam giác kia thì nhì tam giác vuông đó cân nhau (c.g.c; hình a).

– ví như một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông này bởi một cạnh góc của tam giac vuông này bởi một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông kia thì nhì tam giác vuông đó bằng nhau (g.c.g; hình b)

*

– ví như cạnh huyền với một góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền với một góc nhọn của tam giác vuông tê thì hai tam giác vuông đó đều nhau (g.c.g)

2. Ngôi trường hợp cân nhau về cạnh huyền với cạnh góc vuông

Nếu cạnh huyền với một cạnh góc vuông của tam giác vuông này bởi cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông tê thì nhị tam giác vùng đó bằng nhau.

Xem thêm: Giải Toán 7 Bài 1 Tập Hợp Q Các Số Hữu Tỉ Toán 7, Tập Hợp Q Các Số Hữu Tỉ

*

Dưới đấy là Hướng dẫn giải bài 65 66 trang 137 sgk toán 7 tập 1. Chúng ta hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Luyện tập

edingsport.net ra mắt với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài bác tập phần hình học tập 7 kèm bài xích giải đưa ra tiết bài 65 66 trang 137 sgk toán 7 tập 1 của bài xích §8. Các trường hợp đều nhau của tam giác vuông vào chương II – Tam giác cho chúng ta tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài xích tập các bạn xem bên dưới đây:


*

Giải bài xích 65 66 trang 137 sgk toán 7 tập 1

1. Giải bài xích 65 trang 137 sgk Toán 7 tập 1

Các tam giác $ABC$ cân nặng tại $A$ ((widehatA) 0). Vẽ $BH ⊥ A$ (H nằm trong AC), $CK ⊥ AB$ (K thuộc AB)

a) minh chứng rằng $AH = AK.$

b) điện thoại tư vấn $I$ là giao điểm của $BH$ với $CK$. Minh chứng rằng tia $AI$ là tia phân giác của góc $A.$

Bài giải:

*

Do tam giác $ABC$ cân tại $A ⇒ AB = AC$

a) Xét tam giác vuông $ABH$ với tam giác vuông $ACK$ có:

$AB = AC$ (chứng minh trên)

Góc $A$ chung.

⇒ $∆ABH = ∆ACK$ (cạnh huyền – góc nhọn)

⇒ $AH = AK$ (cạnh tương ứng) (đpcm)

b) Xét tam giác vuông $AIK$ cùng tam giác $AIH$ có:

$AK = AH (cmt)$

$AI$ cạnh chung

⇒$∆AIK = ∆AIH$ (cạnh huyền- cạnh góc vuông)

⇒ (widehatIAK) = (widehatIAH)

⇒ $AI$ là tia phân giác của góc $A$. (đpcm)

2. Giải bài bác 66 trang 137 sgk Toán 7 tập 1

Tìm những tam giác đều nhau trên hình 148:

*

Bài giải:

Xét tam giác vuông ∆AMD với tam giác vuông ∆AME có:

Cạnh $AM$ chung

(widehatBAM) = (widehatMAC)

⇒ $∆AMD = ∆AME$ (canh huyền – góc nhọn)

Xét tam giác vuông MDB cùng tam giác vuông MEC có:

$BM = CM$ (giả thiết)

$MD = ME$ (do ∆AMD = ∆AME)

⇒ $∆MDB = ∆MEC$ (cạnh huyền – cạnh góc vuông)

Xét tam giác $AMB$ với tam giác $AMC$ có:

Cạnh $AM$ chung

$MB = MC$ (giả thiết)

$AB = AC$ (do AD = AE, DB = EC)

⇒ $∆AMB = ∆AMC (c.c.c)$

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 7 cùng với giải bài 65 66 trang 137 sgk toán 7 tập 1!