Giải bài bác 66 trang 34 SGK Toán 7 tập 1. Lý giải vì sao các phân số sau viết được bên dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn rồi viết chúng dưới dạng đó
Bạn đang xem: Bài 66 trang 34 sgk toán 7 tập 1

Đề bài

Giải thích vì chưng sao các phân số sau viết được bên dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn rồi viết bọn chúng dưới dạng đó

(dfrac16; dfrac-511; dfrac49; dfrac-718)


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


- ví như một phân số về tối giản với mẫu dương nhưng mẫu không có ước nguyên tố khác (2) với (5) thì phân số kia viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.

- ví như một phân số về tối giản với mẫu dương mà mẫu bao gồm ước nguyên tốc khác (2) và (5) thì phân số đó viết được bên dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.


Lời giải bỏ ra tiết

Các phân số sẽ cho tất cả mẫu dương và những mẫu kia lần lượt là ( 6=2.3;; 11=11;; 9=3^2;; 18 = 2.3^2)

Do đó (6;11;9;18) đều sở hữu chứa ước nguyên tố khác (2) và (5) nên các phân số được viết bên dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Ta được: 

(dfrac16 = 0,1(6) ; dfrac-511= -0, (45);)

(dfrac49 = 0,(4) ;) ( dfrac-718 = -0,3(8))
Xem thêm: Giải Bài 22 Trang 47 Sgk Toán 8 Tập 2 2 Trang 47 Sgk Toán 8 Tập 2

Mẹo search đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + edingsport.net"Ví dụ: "Bài 66 trang 34 SGK Toán 7 tập 1 edingsport.net"