Cho tam giác ( ABC) với (AC > AB). Bên trên tia (AC), rước điểm (B’) làm thế nào để cho (AB’ = AB)

a) Hãy so sánh góc (widehatABC) với góc (widehatABB")

b) Hãy so sánh góc (widehatABB") cùng với góc (widehatAB"B)

c) Hãy so sánh góc (widehatAB"B) với góc (widehatACB)

 Từ kia suy ra (widehatABC > widehatACB) 
Bạn đang xem: Bài 7 trang 56 sgk toán 7 tập 2

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

**
Bình luận
*
chia sẻ

Bài tiếp sau
*
*
*
*
*
*
*
*
*


vụ việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp edingsport.net

Xem thêm: Giải Bài 14 Trang 20 Sgk Toán 7 Tập 2 0 Sgk Toán 7 Tập 2, Bài 14 Trang 20 Sgk Toán 7 Tập 2


Cảm ơn bạn đã áp dụng edingsport.net. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?