Thay (x = 1) và (y = dfrac12) vào biểu thức đã đến rồi tiến hành các phép tính nhằm tìm quý giá của biểu thức.
Bạn đang xem: Bài 9 trang 29 sgk toán 7 tập 2

Lời giải đưa ra tiết

Thay (x = 1) và (y = dfrac12) vào biểu thức (x^2y^3 + xy,) ta có:

(1^2.left( dfrac12 ight)^3 + 1.dfrac12 = 1.dfrac18 + dfrac12)(, = dfrac18 + dfrac12 = dfrac18 + dfrac48 = dfrac58)

Vậy cực hiếm của biểu thức (x^2y^3 + xy) tại (x = 1) với (y = dfrac12) là (dfrac58).

edingsport.net


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
>> (Hot) Đã tất cả SGK lớp 7 liên kết tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp edingsport.net
Xem thêm: Nguồn Vốn Xã Hội Hóa Là Gì Theo Cơ Chế Chính Sách Hiện Nay, Nguồn Vốn Xã Hội Hóa Là Gì

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng edingsport.net. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | chế độ

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép edingsport.net gởi các thông báo đến chúng ta để nhận được các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.