Để tập bơi nâng dần khoảng chừng cách, hằng ngày bạn Nam khởi đầu từ M, ngày thứ nhất bạn tập bơi đến A, ngày thứ cặp đôi bơi đến B, ngày thứ tía bạn bơi đến C, ...(hình 12).Hỏi rằng bạn Nam tập bơi như vậy có đúng mục đích đặt ra hay không (ngày hôm sau gồm bơi xa rộng ngày hôm trước hay không)? bởi vì sao?

-->