a) sử dụng thước thẳng với eke vẽ đoạn thẳng trải qua B và vuông góc với AC trên E, vẽ đoạn thẳng trải qua C với vuông góc với AB tại F.

Bạn đang xem: Bài tập hai đường thẳng vuông góc lớp 7

b) Đo các góc 

*
 
*

c) điện thoại tư vấn H là giao điểm cảu BE và CF. Đo góc EHF.

4. đến tam giác ABC có 

*
> 90º.

a) sử dụng thước thẳng cùng eke vẽ đoạn thẳng đi qua A và vuông góc với BC trên D, vẽ đoạn thẳng trải qua B với vuông góc với AC trên E, vẽ đoạn thẳng trải qua C và vuông góc cùng với AB trên F.

b) Vẽ H là giao điểm của những đường trực tiếp AD và CF. Sử dụng thước để bình chọn xem tía điểm E, B, H có thẳng hàng tốt không?

5. Vẽ lại hình dưới đây và nêu rõ trình trường đoản cú vẽ hình (điểm A đến trước)

6. đến góc 

*
bằng 120º. Tia OC nằm giữa hai tia OA, OB sao cho 
*
= 30º. Hãy minh chứng rằng OB vuông góc với OC.

7. Vẽ hai tuyến đường thẳng a với b vuông góc cùng với nhau trên M. Trên phố thẳng a lấy những điểm A, B phân biệt làm thế nào để cho MA = MB. Trên đường thẳng b lấy điểm C, D phân biệt sao cho MC = MD. Tìm các đường trung trực trong hình vẽ.

8. đến góc 

*
bởi 40º. Vẽ tia OC là tia đối của tia OA. Tính 
*
biết rằng:

a) OD vuông góc cùng với OB, những tia OD cùng OA thuộc nhị nửa khía cạnh phẳng đối nhau bờ OB.

b) OD vuông góc với OB, những tia OD và OA thuộc và một nửa khía cạnh phẳng bờ OB.

Dạng 5. 

9. mang lại góc 

*
bằng 50º. Call OC là tia phân giác của góc 
*
. Vẽ tia OE là tia đối của OA, vẽ tia OD vuông góc với OC (tia OD nằm trong góc 
*
. Hãy chứng minh rằng tia OD là tia phân giác của 
*
.

10. cho góc 

*
bởi 130º. Trong góc 
*
vẽ những tia OC, OD làm sao để cho OC 
*
OA , OD 
*
OB. Tính 
*
.

Xem thêm: Giải Bài 33 Trang 70 Sgk Toán 7 Tập 2, Bài 33 Trang 70 Sgk Toán 7 Tập 2

11. Cho 

*
bằng 140º. Ở quanh đó góc 
*
, vẽ các tia OC, OD sao cho OC 
*
OA , OD 
*
OB. Vẽ tia OE là tia phân giác của góc 
*
, vẽ tia OF là tia đối của tia OE. Vị sao tia OF là tia phân giác của góc 
*
?