TỔNG HỢP CÁC BÀI HÌNH HỌC vào BÀI THI CUỐI KÌ 1

Bài toán 1 : Cho tam giác ABC. Qua trung điểm M của cạnh AB, kẻ MP tuy nhiên song cùng với BC và MN song song cùng với AC (P thuộc AC với N ở trong BC).

Bạn đang xem: Bài tập hình học lớp 8

a) chứng tỏ các tứ giác MNCP cùng BMPN là hình bình hành.


b) gọi I là giao điểm của MN và BP, Q là giao điểm của MC với PN. Chứng minh rằng IQ =

c) Tam giác ABC có đk gì thì từ bỏ giác BMPN là hình chữ nhật.

Trích : THCS thành công – Hà Nội

Bài toán 2 : mang đến hình chữ nhật ABCD, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O.

a) Biết AB = 4cm, BC = 3cm. Tính BD, AO.

b) Kẻ AH vuông góc với BD. Gọi M, N, I theo thứ tự là trung điểm của AH, DH, BC. Chứng tỏ rằng MN = BI.

c) minh chứng BM song song cùng với IN.

d) minh chứng góc ANI là góc vuông. Trích : Đề thi quận Phú Nhuận TP HCM 2016 – 2017

Bài toán 3 : đến tam giác ABC (AB  BC, M  AB).

a) chứng tỏ MN // AC. Tính MN.

b) Tứ giác AMNC, IMBN là hình gì? vì chưng sao?

c) MN cắt BI tại O. Hotline K là điểm đối xứng của I qua N. Chứng minh A, O, K trực tiếp hàng.

Trích : trung học cơ sở Lương thay Vinh – Hà Nội.

Bài toán 10 : Cho tam giác ABC vuông trên B, đường cao bảo hành ( H  AC). O là trung điểm của AC. Bên trên tia đối tia OB lấy điểm D làm thế nào cho OB = OD.

a) minh chứng ABCD là hình chữ nhật.

b) call M, N, phường lần lượt là trung điểm của HB, HA, CD. Chứng minh CMNP là hình bình hành.

c) chứng tỏ góc BNP = 90o.

Trích : thcs Võ ngôi trường Toản – TP HCM.

Bà toán 11 : Cho hình bình hành ABCD bao gồm 2 đường chéo cánh AC, BD giảm nhau tại O. Hotline E, F theo lắp thêm tự là trung điểm của AD cùng BC.

a) chứng minh : AECF là hình chữ nhật.

b) BD giảm AF, CE theo thứ tự tại M, N. Chứng tỏ BM = MN = ND.

c) Chứng minh EM // FN.

d) Tia AN cắt DC tại I. Gọi K là giao điểm của IF cùng EC. Chứng tỏ : DKME là hình bình hành.

Trích : trung học cơ sở Chu Văn An.

Bài toán 12 : mang lại tam giác ABC vuông tại A. Tất cả AB = a. điện thoại tư vấn M, N, D theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, AC.

a) chứng tỏ ND là con đường trung bình của tam giác ABC với tính độ dài ND theo a.

b) chứng tỏ tứ giác ADNM là hình chữ nhật.

c) hotline Q là điểm đối xứng của N qua M. Chứng tỏ AQBN là hình thoi.

d) bên trên tia đối của tia BD mang điểm K thế nào cho DK = KB. Chứng minh ba điểm Q, A, K trực tiếp hàng.

Xem thêm: Bài 52 Trang 79 Sgk Toán 7 Tập 2, 53, 54 Trang 79, 80 Sách Giáo Khoa Toán 7

Trích : đề thi HKI q10 – THHCM 2016 – 2017

Bài toán 13 : cho tam giác ABC vuông trên A, M là trung điểm của BC. Lấy điểm F là vấn đề đối xứng với M qua AC, E là trung điểm của AB. điện thoại tư vấn I là giao điểm của MF cùng AC.