www.thuvienhoclieu.com BÀI TẬP CHƯƠNG THỐNG KÊ LỚP CÓ ĐÁP ÁN bài xích ( đ) : Một cô giáo theo dõi thời gian làm tập (tính theo phút) 30 học sinh khắc ghi sau : 10 8 9 14 8 10 10 9 9 9 10 14 14 a)Tìm dấu hiệu b)Lập bảng “tần số” nhận xét c)Tính số trung bình cộng tìm mốt dấu hiệu d)Lập biểu đồ dùng đoạn trực tiếp ĐÁP ÁN a) vệt hiệu khảo sát là: thời gian làm học viên 0,2 0,5 Lập xác bảng “ tần số” dạng ngang dạng cột: b ) quý giá (x) 10 14 Tần số (n) N=30 dấn xét: Châm nhất, nhanh nhất, chủ yếu bạn làm hết 8- phút c) Mốt dấu hiệu là: Mo=9 Tính số vừa đủ cộng dấu hiệu : 5.4  7.3  8.7  9.9  10.4  14.3 �8,7 30 X= www.thuvienhoclieu.com 0,2 0,2 0,2 Trang www.thuvienhoclieu.com Lập biểu đồ dùng đoạn trực tiếp d ) Câu 2:(2đ) Điểm thi đua mon năm học lớp 7A liệt kê bảng sau: Thán 10 11 12 g Điểm 80 90 70 80 80 90 80 70 80 a) Tìm dấu hiệu b) Lập bảng “tần số” nhận xét c) Tính số trung bình cùng tìm mốt tín hiệu d) Lập biểu đồ gia dụng đoạn thẳng ĐÁP ÁN a) vết hiệu điều tra là: Điểm thi đua mon lớp 7A Lập xác bảng “ tần số” dạng ngang dạng cột: b ) giá trị (x) 70 80 90 Tần số(n) N=9 nhận xét: điểm thi đua hang tháng đa số 80 c) Mốt dấu hiệu là: Mo = 80 Tính số điểm vừa đủ thi đua lớp 7A là: 70.2  90.2  80.5  80 X= www.thuvienhoclieu.com 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 Trang www.thuvienhoclieu.com d ) 0,5 Lập biểu đồ đoạn thẳng : bài 3: (2đ ) Kết điểm kiểm tra Toán lớp 7A ghi lại sau : 10 7 10 10 10 7 9 5 6 6 5 a) Tìm dấu hiệu b) Lập bảng “tần số” nhấn xét c) Tính số trung bình cộng tìm mốt dấu hiệu d) Lập biểu thứ đoạn trực tiếp ĐÁP ÁN a) lốt hiệu điều tra là: Điểm kiểm tra Toán học tập sinhlớp 7A 0,2 0,5 Lập xác bảng “ tần số” dạng ngang dạng cột: b ) cực hiếm (x) 10 Tần số (n) 6 N=40 dìm xét: phải chăng 3điểm, cao 10 điểm, hầu hết 5-8 điểm c) Mốt dấu hiệu là: Mo = Tính số vừa phải cộng dấu hiệu : 3.1  4.4  5.6  6.6  7.8  8.6  9.5  10.4 �6,86 40 X= www.thuvienhoclieu.com 0,2 0,2 0,2 Trang www.thuvienhoclieu.com d ) 0,5 Lập biểu vật đoạn thẳng : bài 4:(2 đ) Số lượng học sinh nữ lớp ngôi trường THCS khắc ghi bảng sau: 17 24 18 17 trăng tròn 22 17 16 15 18 16 trăng tròn 24 22 18 18 15 15 17 18 a) Tìm dấu hiệu b) Lập bảng “tần số” dìm xét c) Tính số trung bình cộng tìm mốt tín hiệu d) Lập biểu đồ vật đoạn thẳng ĐÁP ÁN a) b ) vết hiệu điều tra là: học viên nữ lớp trường thcs Lập xác bảng “ tần số” dạng ngang dạng cột: cực hiếm (x) 15 16 17 18 đôi mươi 22 24 Tần số (n) 2 thừa nhận xét: c) Mốt tín hiệu là: Mo = 18 Tính số vừa phải cộng dấu hiệu : 15.3  16.2  17.4  18.5  20.2  22.2  24.2 �18 20 X= www.thuvienhoclieu.com N=20 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 Trang www.thuvienhoclieu.com d ) 0,5 Lập biểu thiết bị đoạn trực tiếp : bài xích 5:(2 đ) Kết khảo sát số 30 mái ấm gia đình thơn nghi lại bảng sau: 2 2 4 2 1 2 a) Tìm tín hiệu b) Lập bảng “tần số” nhấn xét c) Tính số trung bình cùng tìm mốt dấu hiệu d) Lập biểu đồ gia dụng đoạn trực tiếp ĐÁP ÁN a) vết hiệu điều tra là: Số mái ấm gia đình thơn 0,2 0,5 Lập xác bảng “ tần số” dạng ngang dạng cột: b ) quý hiếm (x) Tần số (n) 16 N=30 dìm xét: mái ấm gia đình có fan 2,có mái ấm gia đình vượt kế hoạch, nhà yếu mái ấm gia đình có Mốt tín hiệu là: Mo = Tính số mức độ vừa phải cộng tín hiệu :  1.4  2.16  3.5  4.2 �2 c) 30 X= www.thuvienhoclieu.com 0,2 0,2 0,2 Trang www.thuvienhoclieu.com d ) 0,5 Lập biểu vật đoạn trực tiếp : bài xích 6: (2 điểm) Tuổi nghề số cơng nhân xí nghiệp khắc ghi bảng đây: 8 5 8 a) dấu hiệu gì? b) Lập bảng tần số? Số quý giá bao nhiêu? c) Tính số trung bình cùng tìm mốt tín hiệu d) Vẽ biểu vật dụng đoạn thẳng hướng dẫn chấm : a) b) lốt hiệu điều tra là: Tuổi nghề công nhân xí nghiệp sản xuất Lập xác bảng “ tần số” dạng ngang dạng cột: giá trị (x) Tần số (n) 6 Số giá trị : 24 c) Mốt tín hiệu là: Mo = 7, Mo = Tính số điểm vừa phải thi đua lớp 7A là: 70.2  90.2  80.5  80 X= www.thuvienhoclieu.com 0,2 0,5 N=24 0,2 0,2 0,2 Trang www.thuvienhoclieu.com d) 0,5 Lập biểu thứ đoạn thẳng : bài xích 7: (2 điểm) Điểm số lớp soát sổ môn Sinh đánh dấu sau: 7 9 7 10 7 10 9 10 8 7 a) tín hiệu gì? Số quý hiếm khác bao nhiêu? b) Lập bảng tần số ? tra cứu mốt lốt hiệu? c) Tính số trung bình cùng dấu hiệu? d)Vẽ biểu thứ đoạn thẳng hướng dẫn chấm : a) b ) dấu hiệu điều tra là: Điểm khám nghiệm môn Sinh học sinh lớp Lập xác bảng “ tần số” dạng ngang dạng cột: quý hiếm (x) 10 Tần số (n) 1 18 Số giá trị khác : c) Mốt tín hiệu là: Mo = Tính số điểm vừa phải thi đua lớp 7A là: 70.2  90.2  80.5  80 X= www.thuvienhoclieu.com N= 40 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 Trang www.thuvienhoclieu.com d ) Lập biểu trang bị đoạn trực tiếp : 0,5 BÀI TẬP CHƯƠNG 3: THỐNG KÊ – KHƠNG CĨ ĐÁP ÁN bài xích 1: Số lượt quý khách đến tham quan triển lãm tranh 10 ngày vừa rồi ghi sau: Số vật dụng tự 10 ngày con số 300 350 300 280 250 350 300 400 300 250 khách hàng a/ tín hiệu ?? b/ Lập bảng tần số màn trình diễn biểu đồ dùng đoạn trực tiếp ?? c/ Tính lượng khách trung bình cho 10 ngày ?? d/ khẳng định số lượng khách đến những ngày ?? bài 2: Bảng điểm chất vấn tốn học tập kì II học viên lớp 7A đến bảng sau: 8 10 10 8 10 10 8 8 10 a/ kiếm tìm số trung bình cộng b/ tìm kiếm mốt tín hiệu Bài 3: Trung bình cùng bảy số 16 vì chưng thêm số thứ yêu cầu trung bình cộng tám số 17 tìm kiếm số sản phẩm công nghệ tám www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com bài 4: Bảng điểm bình chọn toán học sinh lớp 7A đến bảng sau: 7 7 8 8 9 8 8 a/ dấu hiệu ?? b/ Lớp có học sinh c/ Lập bảng tần số d/ tra cứu mốt e/ Tính điểm vừa phải lớp bài bác 5: Số học viên trường khắc ghi sau: trăng tròn 20 21 trăng tròn 20 trăng tròn 23 21 23 22 19 22 21 a b c 19 trăng tròn 22 23 Hãy nêu quý giá khác vệt hiệu, tra cứu tần số quý giá đó, cho thấy thêm a,b,c cha số tự nhiên chẵn liên tiếp tang dần cà a + b + c = 66 bài xích 6: Tuổi nghề số cơng nhân nhà máy sản xuất sản xuất lưu lại sau: 10 10 8 4 2 7 a/ Tìm tín hiệu b/ kiếm tìm số quý giá c/ Lập bảng tần số rút kết luận Bài 7: trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 7, điểm số ghi sau: (thang điểm 100) 17 40 33 97 73 89 45 44 43 73 58 60 10 99 56 96 45 56 10 60 39 89 56 68 55 88 75 59 37 10 43 96 25 56 31 49 88 23 39 34 38 66 96 10 37 49 56 56 56 55 a/ Hãy cho biết thêm điểm cao nhất, điểm tốt b/ Số học viên đạt tự 80 trở lên trên c/ Số học viên khoảng 65 mang đến 80 điểm www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com d/ Các học sinh đạt từ 88 điểm trở lên chọn vào nhóm tuyển học sinh giỏi Có các bạn cấp học bổng đợt e/ Lập bảng tần số f/ Tính điểm trung bình g/ tìm kiếm Mốt bài bác 8/ thời hạn giải tốn (tính theo phút) học sinh lớp đánh dấu bảng sau: 10 10 8 10 8 6 8 10 8 10 a) tín hiệu gì? b) Số quý hiếm bao nhiêu? c) có giá trị khác d) giá chỉ trị bự bao nhiêu? Tần số mấy? e) giá bán trị bé dại mấy? Tần số nó? f) cho thấy thêm mốt lốt hiệu? bài 9/ Một xạ thủ đột kích Số điểm đạt sau lần bắn khắc ghi bảng sau: 10 9 10 10 10 9 10 10 10 10 8 9 9 8 8 a) Lập bảng tần số rút thừa nhận xét b) màn biểu diễn biểu đồ đoạn trực tiếp c) Tính số trung bình cộng BÀI TẬP ÔN TẬP I/ TRẮC NGHIỆM: bài bác 1: Theo dõi thời hạn làm tốn ( tính phút ) 40 HS, thầy giáo lập bảng sau : www.thuvienhoclieu.com Trang 10 www.thuvienhoclieu.com thời hạn (x) 10 11 12 Tần số ( n) 5 1) Mốt tín hiệu : A B ; 10 N= 40 C ; 11 D 12 2) Số giá chỉ trị tín hiệu : A 12 B 40 3) Tần số giá bán trị: A B 10 4) Tần số học viên làm 10 phút : A B 5) Số quý giá khác dấu hiệu : A 40 B 12 6) Tổng tần số tín hiệu : A 40 B 12 C D C D C D C D C D 10 bài 2: Biểu đồ đánh dấu điểm khám nghiệm tiết mơn tốn học sinh lớp 7A sau: n O 10 x (Điểm) 1) Biểu đồ mang tên gọi là: www.thuvienhoclieu.com Trang 11 www.thuvienhoclieu.com A Biểu thiết bị đoạn thằng B Biểu đồ con đường thẳng C Biểu trang bị hình chữ nhật 2) Trục hoành cần sử dụng biểu diễn: A Tần số B Số điểm C Điểm bình chọn mơn tốn 3) Trục tung dùng biểu diễn: A Tần số B những giá trị x C Điểm khám nghiệm mơn tốn 4) có giá trị gồm tần số? A B C 5) Số quý hiếm khác là: A B 30 C 6) Có học viên đạt điểm hoàn hảo và tuyệt vời nhất (điểm 10)? A B C bài 3: Kết thống kê số từ cần sử dụng sai văn học viên lớp ghi lại bảng sau: Số từ sử dụng sai bài(x) Số gồm từ không đúng (n) 12 2 1) tín hiệu là: A những văn B thống kê lại số từ sử dụng sai C Số từ sử dụng sai văn học viên lớp 2) toàn bô văn học viên thống kê là: A 36 B 45 C 38 D 3) Số quý giá khác dấu hiệu là: A B 45 C D 4) Mốt tín hiệu : A 12 C D 50 B 5) tổng vốn dấu hiệu là: A 45 B 148 6) Tần số cực hiếm là: A B bài bác 4: giá chỉ trị dấu hiệu kí hiệu là: www.thuvienhoclieu.com C 142 C Trang 12 www.thuvienhoclieu.com A x B X N bài bác 5: Tần số dấu hiệu kí hiệu là: C.Y D A N B n C X D X bài 6: Điểm chất vấn toán HKI bạn học viên lớp 7a thống kê lại theo bảng sau: Điểm (x) 10 Tần số(n) 15 14 10 N=50 1) dấu hiệu khảo sát là: A Điểm chất vấn toán HKII lớp 7a B Điểm bình chọn toán tiết lớp 7a C Điểm kiểm tra toán HKI bạn học viên lớp 7a 2) Tần số điểm bảng là: A B 14 C 10 D 3) Mốt vệt hiệu khảo sát bảng là: A B C D 4) Số trung bình cộng dấu hiệu khảo sát bảng là: A 6,94 B 6,0 C 6,91 D 6,9 5) Số giá chỉ trị dấu hiệu : A trăng tròn B 30 C 40 D 50 6) Số giá trị khác : A B C D 7) Tần số 10 cực hiếm : A B C 10 D 8) Tổng tần số tín hiệu : A 40 B 50 C 60 D trăng tròn 9) Điểm kiểm soát thấp : A B C D 10) Điểm kiểm soát cao : A B C D 10 II/ TỰ LUÂN : (7điểm ) bài bác 1: Điểm chất vấn mơn Tốn học kỳ I 32 học sinh lớp 7A ghi bảng sau: 6 8 www.thuvienhoclieu.com Trang 13 www.thuvienhoclieu.com 9 5 7 5 10 a dấu hiệu ? b Lập bảng “ tần số ” thừa nhận xét c Tính số trung bình cộng tìm mốt tín hiệu d Vẽ biểu thứ đoạn trực tiếp e trả sử em có điểm kiểm soát mơn Toán HKI 2, em gửi hai phương án để tương khắc phục điểm yếu thân thời hạn tới (có so với hợp lý) f trả sử em điểm kiểm soát mơn Tốn HKI 10, em nêu hai kinh nghiệm để học xuất sắc Bài 2: Một GV theo dõi thời hạn làm tập (thời gian tính theo phút) 30 hs ghi lại sau: 5 8 9 14 8 10 10 14 9 9 10 5 14 a/ tín hiệu gì? b/ Lập bảng tần số rút số thừa nhận xét c/ Tính số trung bình cùng tìm mốt tín hiệu d/ Dựng biểu thiết bị đoạn thẳng bài 3: Trong khám phá số tuổi nghề 100 công nhân công ty có bảng sau : Số tuổi nghề (x) Tần số (n) 25 30 … … X = 5,5 15 N = 100 www.thuvienhoclieu.com Trang 14 www.thuvienhoclieu.com vị sơ ý tín đồ thống kê xóa phần bảng Hãy tìm bí quyết khơi phục lại bảng www.thuvienhoclieu.com Trang 15 ... Cùng tám số 17 kiếm tìm số sản phẩm tám www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com bài 4: Bảng điểm soát sổ toán học viên lớp 7A mang đến bảng sau: 7 7 8 8 9 8 8 a/ tín hiệu ?? b/ Lớp có học sinh c/... HKI bạn học sinh lớp 7a thống kê theo bảng sau: Điểm (x) 10 Tần số(n) 15 14 10 N=50 1) dấu hiệu điều tra là: A Điểm kiểm soát toán HKII lớp 7a B Điểm bình chọn toán ngày tiết lớp 7a C Điểm kiểm tra... Soát sổ mơn tốn 4) có mức giá trị bao gồm tần số? A B C 5) Số quý giá khác là: A B 30 C 6) Có học sinh đạt điểm tuyệt đối (điểm 10)? A B C bài bác 3: Kết thống kê lại số từ dùng sai văn học viên lớp ghi lại bảng