200 bài tập trắc nghiệm Toán lớp 7 Chương 1 Đại số tất cả đáp án

Với cỗ 200 bài bác tập trắc nghiệm Toán lớp 7 Chương 1 Đại số tất cả đáp án, lựa chọn lọc để giúp đỡ học sinh hệ thống lại kiến thức và kỹ năng bài học cùng ôn luyện nhằm đạt tác dụng cao trong các bài thi môn Toán lớp 7.

Bạn đang xem: Bài tập toán 7 chương 1

*

Bài tập Tập vừa lòng Q những số hữu tỉ tất cả lời giải

Bài 1: Tập đúng theo số hữu tỉ được kí hiệu là?

A. NB. N* C. QD. R

Hiển thị lời giải

Bài 2: chọn câu đúng?

*
Hiển thị lời giải

Ta có: -6 ∈ Z cần D sai

2/3 ∈ Q, 2/3 ∉ Z phải B sai

-9/2 ∈ Q đề nghị C sai

Vậy giải đáp A đúng

Chọn câu trả lời A.


Bài 3: Số nào dưới đây là số hữu tỉ dương?

*
Hiển thị lời giải

Bài 4: Số hữu tỉ là số được viết dưới dạng phân số a/b với:

A. A = 0 ; b ≠ 0

B. A, b ∈ Z, b ≠ 0

C. A, b ∈ N

D. A ∈ N, b ≠ 0

Hiển thị lời giải

Bài 5: Số -2/3 được màn biểu diễn trên trục số bởi hình vẽ nào bên dưới đây?

*

Hiển thị lời giải

Biểu diễn số -2/3 bên trên trục số ta được hình vẽ:

*

Chọn lời giải D.


Bài 6: vào các xác định sau, xác định nào đúng?

*

Hiển thị lời giải

Dựa vào mẫu vẽ ta thấy, số hữu tỉ đề xuất tìm nằm bên cạnh trái 0 bởi đó đây là số hữu tỉ âm

Mà đoạn thẳng đơn vị chức năng được chia thành 3 phần bởi nhau, số đó biện pháp 0 một đoạn bởi một đơn vị mới đề nghị số cần tìm là -1/3

Chọn câu trả lời B


Bài 9: vào các khẳng định sau, xác định sai là:

A. N ⊂ Z

B. N* ⊂ N

C.

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Bài 39 Sgk Toán 7 Tập 2 Trang 43 Sgk Toán 7 Tập 2

N ⊂ Q

D. Q ⊂ Z

Hiển thị lời giải

Ta có:

Mọi số tự nhiên và thoải mái đều là số nguyên với số hữu tỉ nên đáp án A và C đúng

N* là tập hợp các số thoải mái và tự nhiên khác 0 vì thế nó là tập nhỏ của tập các số từ bỏ nhiên. Đáp án B đúng

Mọi số nguyên đều là số hữu tỉ, tuy vậy một số hữu tỉ chưa chắc đã là số nguyên.

Chẳng hạn: một nửa là số hữu tỉ nhưng không hẳn số nguyên. Đáp án D sai

Chọn câu trả lời D


Bài 10: tất cả bao nhiêu số hữu tỉ vừa lòng có mẫu bằng 7, lớn hơn -5/9 và nhỏ hơn -2/9