Đề thi học tập kì 2 Toán 7 năm 2021 - 2022 gồm 2 đề kiểm tra unique học kì gồm đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 7 học kì 2

Đề kiểm tra học kì 2 Toán 7 được biên soạn với kết cấu đề khôn xiết đa dạng, bám đít nội dung chương trình học vào sách giáo khoa Toán 7 tập 2. Mong muốn đây đã là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô xem thêm để ra đề thi. Không tính đề khám nghiệm học kì 2 Toán 7, những bạn xem thêm một số đề thi như: đề thi học tập kì 2 Ngữ văn 7, đề thi học tập kì 2 môn tiếng Anh 7. Vậy sau đấy là nội dung chi tiết 2 đề thi học kì 2 Toán 7 năm 2021 - 2022, mời chúng ta cùng theo dõi và sở hữu tại đây.


Đề thi học tập kì 2 Toán 7 năm 2021 - 2022


Ma trận đề thi học kì 2 Toán 7

Cấp độ công ty đềNhận biếtThông hiểuVận dụngTổng
Vận dụngVận dụng cao
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL

1. Thống kê.

- khẳng định dấu hiệu.

- Lập bảng tần số.

- search mốt, tìm cực hiếm trung bình của dấu hiệu.

Số câu 3 3
Số điểm 1,5 1,5
Tỉ lệ % 15% 15%

2. Biểu thức đại số.

- phân biệt đơn thức đồng dạng, nghiệm của đa thức, quý hiếm của nhiều thức.

- Biết kiếm tìm bậc của đối chọi thức, đa thức, nhiều thức thu gọn.

- Thu gọn nhiều thức.

- Cộng, trừ hai nhiều thức.

- tìm kiếm nghiệm của đa thức.

- cùng đa thức.

Số câu3 3 33 113
Số điểm0.75 0.75 0,751,5 14,75
Tỉ lệ %7.5% 7,5% 7,5%15% 10%47,5%

3. Tam giác

- Tam giác cân.

- Định lí Pitago.

- những trường hợp đều nhau của tam giác vuông.

Nhận biết một tam giác là tam giác đều.

Xác định độ lâu năm 1 cạnh của tam giác vuông.

Chứng minh hai tam giác bởi nhau, tam giác vuông.

Số câu

1

1

2

4

Số điểm

0.25

0,25

2

2,5

Tỉ số %

2,5%

2,5%

20%

25%

4. Quan hệ nam nữ giữa các yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy vào tam giác.

Biết khoảng cách từ trọng tâm đến đỉnh tam giác.

Vận dụng đặc thù của con đường vuông góc và con đường xiên.

Số câu 1 12
Số điểm 0.25 11,25
Tỉ số % 2.5% 10%12,5%

Tổng số câu

4

1

10%

5

1.25

12,5%

9

3,75

37,5%

4

4

40%

22

Tổng số điểm

10

Tỉ số %

100%


Đề khám nghiệm học kì 2 Toán 7

Câu 1: Đơn thức nào dưới đây đồng dạng với đơn thức

*

*

*

*

D. -3xy

Câu 2: Đơn thức

*
 có bậc là :

A. 10

B. 6

C. 8

D. 12

Câu 3: Bậc của đa thức

*
 là :

A. 7

B. 5

C. 6

D. 4

Câu 4: quý hiếm x=2 là nghiệm của đa thức:

A. F(x)=2+x

B. F(x)=x-2

*

D. F(x)=x(x+2)

Câu 5: tác dụng phép tính

*

*

*

*

*

Câu 6. giá tri biểu thức

*
 tai x=2 và y=1 là:

A. 12

B. -9

C. 18

D. -18

Câu 7. Thu gọn nhiều thức

*
 bằng :

*

*

*

*

Câu 8. Số làm sao sau đấy là nghiệm của nhiều thức

*

*


*

*

*

Câu 9: Đa thức

*

A. Không có nghiệm

B. Có nghiệm là -1

C. Gồm nghiệm là 1

D. Tất cả 2 nghiệm

Câu 10: Độ lâu năm hai cạnh góc vuông liên tục lần lượt là 3cm và 4cm thì độ nhiều năm cạnh huyền là :

*

B. 5

C. 7

D. 14

Câu 11: Tam giác gần như là tam giác có

A. Hai cạnh bằng nhau

B. Ba góc nhọn

C. Cha cạnh bởi nhau

D. Một góc bằng

Câu 12: giả dụ AM là đường trung con đường và G là trọng tâm của tam giác ABC thì :

A. AM=AB

B. AM=AG

*

*

II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Bài 1:( 1,5 điểm). Điểm thi đua trong các tháng của một năm học của lớp 7A được liệt kê trong bảng sau:

Tháng

9

10

11

12

1

2

3

4

5

Điểm

80

90

70

80

80

90

80

70

80

a) dấu hiệu khảo sát là gì?

b) Lập bảng tần số. Tra cứu mốt của lốt hiệu.

c) Tính điểm mức độ vừa phải thi đua của lớp 7A.

Bài 2. (2,5 điểm) Cho hai nhiều thức

*

a. Thu gọn gàng và thu xếp hai nhiều thức P(x) với Q(x)

b. Tìm đa thức M(x) = P(x) + Q(x) với N(x) = P(x) – Q(x)

c. Tra cứu nghiệm của đa thức M(x).

Bài 3: (3,0 điểm).Cho ABC tất cả AB = 3 cm; AC = 4 cm; BC = 5 cm.

a) chứng minh tam giác ABC vuông trên A.

b)Vẽ phân giác BD (D nằm trong AC), từ D vẽ DE vuông góc BC (E thuộc BC). Minh chứng DA = DE.


c) ED cắt AB tại F. Chứng tỏ DADF = DEDC rồi suy ra DF > DE.

Xem thêm: Mô Tả Công Việc Event Coordinator Là Gì ? Công Việc Của Coordinator Trong Nhks

Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán 7

I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm):- mỗi câu đúng được 0,25 điểm.