lý thuyết về hai tuyến đường thẳng song song

Nếu mặt đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong số góc chế tạo ra thành tất cả một cặp góc so le trong cân nhau (hoặc cặp góc đồng vị bằng nhau) thì a cùng b tuy vậy song cùng với nhau.

Bạn đang xem: Chuyên đề hai đường thẳng song song, tiên đề ơ

Xem chi tiết


Trả lời câu hỏi 1 bài 4 trang 90 SGK Toán 7 Tập 1

Xem hình 17 (a, b, c). Đoán xem những đường thẳng nào tuy nhiên song cùng với nhau.

Xem lời giải


bài 24 trang 91 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 24 trang 91 SGK Toán 7 tập 1. Điền vào vị trí trống (...) trong các phát biểu sau:

Xem giải mã


bài xích 25 trang 91 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài xích 25 trang 91 SGK Toán 7 tập 1. Mang lại hai điểm A với B. Hãy vẽ một đường thẳng a trải qua A và đường thẳng b đi qua B làm thế nào để cho b tuy nhiên song cùng với a...

Xem giải mã


bài xích 26 trang 91 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Bài 26. Vẽ cặp góc so le vào xAB, yBA điều gồm số đo bằng 120 độ. Hỏi đường thẳng Ax, By có tuy vậy song với nhau không? vì sao?

Xem giải mã


bài bác 27 trang 91 sgk toán 7 - tập 1

Cho tam giác ABC. Hãy vẽ một đoạn thẳng AD làm thế nào cho AD=BC và mặt đường thẳng AD tuy nhiên song với mặt đường thẳng BC.

Xem lời giải


bài xích 28 trang 91 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài bác 28 trang 91 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ hai đường thẳng xx", yy" làm sao để cho xx" // yy".

Xem giải mã


bài xích 29 trang 92 sgk toán 7 - tập 1

Cho góc nhọn xOy với một điểm O". Hãy vẽ một góc nhọn x"Oy" gồm O"x" // Ox và O"y" // Oy. Hãy đo xem nhì góc xOy với x"O"y" có bằng nhau hay không?

Xem giải thuật


bài 30 trang 92 sgk toán 7 - tập 1

Đố. Nhìn xem hai đường thẳng m, n ở hình 20a, hai đường thẳng p, q sinh sống hình 20b, có song song với nhau không? kiểm soát lại bằng dụng cụ.

Xem thêm: Giải Bài 57 Trang 30 Sgk Toán 7 Tập 1, Bài 57 Trang 30 Sgk Toán 7 Tập 1

Xem giải thuật


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài bác 3, 4 - Chương 1 - Hình học tập 7

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học tập 7

Xem lời giải


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 2 - bài xích 3, 4 - Chương 1 - Hình học tập 7

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 2 - bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học tập 7

Xem lời giải


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 3 - bài xích 3, 4 - Chương 1 - Hình học tập 7

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 3 - bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học tập 7

Xem giải mã


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 4 - bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giải


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - bài xích 3, 4 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 5 - bài bác 3, 4 - Chương 1 - Hình học 7

Xem giải thuật


>> (Hot) Đã tất cả SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Coi ngay!
*
*

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép edingsport.net giữ hộ các thông báo đến bạn để nhận ra các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.