Số trung bình gia quyền (giờ Anh: weighted average) được xem như tân ân oán bên trên các đại lý những nhân tố tmê mệt nhọc gia trung bình hoá gồm sứ mệnh về qui mô góp phần khác nhau.

Bạn đang xem: Bình quân gia quyền tiếng anh là gì

Bạn sẽ xem: bình quân gia quyền giờ anh là gì


*

Số bình quân gia quyền (weighted average)

Định nghĩa

Số trung bình gia quyền trong giờ đồng hồ Anh là weighted average hayweighted mean.

Số vừa đủ là tiêu chí thể hiện cường độ trông rất nổi bật của một toàn diện gồm nhiều đối chọi vị tác dụng cùng nhiều loại được khẳng định theo một tiêu thức làm sao kia.

Số vừa phải gia quyền là 1 trong trong dạng số trung bình xuất xắc mức độ vừa nên số học nhưng lại trong đó các thành phần sử dụng vào quá trình giám sát được gia quyền nhằm phản chiếu thực tế là không hẳn toàn cỗ các thành phần đều yêu cầu sở hữu khoảng đặc trưng quan trọng tương đồng.

Bản chất

- Không giống như số mức độ vừa phải gia quyền, số trung bình giản solo được giám sát trên shop các nhân tố tđắm non gia vừa phải hoá gồm sứ mệnh về qui mô (tần số) góp phần như nhau.

Công thức xác minh với sứ mệnh của số vừa phải gia quyền

Công thức xác định

Với từng lượng vượt qua là xicó trọng số/tần số tương xứng wi. Số trung bình gia quyền được xác minh bởi công thức:

Số trung bình gia quyền= Σ(xi.wi) / Σwi

trong đó

xilà quý hiếm lượng trở yêu cầu quan lại sát

wi là trọng số xuất xắc tần số lượng trở thành quan lại sát

- Số vừa phải gia quyền hay được thực hiện trong chỉ số giá bán đựng phản chiếu tỉ trọng phần trăm túi tiền của doanh nghiệp bỏ ra cho phần nhiều sản phẩm khác biệt nhằm mục tiêu xác định nút tăng vừa phải của túi tiền.

Ví dụ

Giả sử nút sống của họ được thay mặt đại diện bời cha hàng hóa trông rất nổi bật A, B cùng với C mà lại anh ta sở hữu. Vào giai đoạn phân tích và phân tích, giá của tía hàng hóa tăng theo lần lượt bởi 35%, 10% với 45%.

Xem thêm: " Get Stuck Là Gì ? Get Stuck In Nghĩa Là Gì

Nếu người sử dụng sử dụng toàn bộ các khoản thu nhập của bạn dạng thân nhằm sở hữ ba sản phẩm & sản phẩm & hàng hóa theo tỉ lệ thứu tự là 20%, một nửa cùng 30%, cơ mà họ bỏ qua mất thực tiễn này với tính số mức độ vừa phải bằng cách thức cùng nút đội giá lại với nhau, tiếp nối phân bóc tách đến 3 (tức ko gia quyền):

(35% + 10% + 45%)/3 = 30%

Kết trái cho biết thêm mức đội giá bình quân là 30%. Nhưng hiệu quả sẽ không giống đi trả dụ chúng ta tính số vừa đủ gia quyền:

35 x 20% + 10 x một nửa + 45 x 30% = 25,5%

Số trung bình gia quyền là số trung bình thay mặt thay phương diện hơn tới cả đội giá, chính vì không hẳn chỉ có mức đội giá của từng một số loại sản phẩm & hàng hóa cơ nhưng mà cả tỉ trọng, giỏi quyền số, của túi tiền cũng khá được tính có đến.