edingsport.net thuộc hệ thống website giá rẻ là một website blog chia sẻ các mặt hàng tốt và giá cả phải chăng tới các quý độc giả khắp cả nước, để có nhiều lựa chọn tuyệt vời trong mua sắm
Theo thông kê của TheBusinessAnalyst, có 9 loại tài liệu QUAN TRỌNG được tạo bởi bất kỳ BA nào ? ! ( Nghĩa là 1 BA nào cũng có phải biết ” mần ” 9 loại tài liệu này )1. Project Vision Document2. Requirement Management Plan

3. Use Cases


4. User Stories

5. Business Requirement Document (BRD)

6. Requirement Traceability Matrix ( RTM )

7. Functional Requirement Specification (FRS)/ Functional Specification Document (FSD)

8. System Requirement Specification (SRS)/ System Requirement Document (SRD)

9. Test Case3 loại tài liệu: 1 – mục 5 – Business Requirement Document (BRD), 2 – mục 8 – System requirement specification (SRS)/ System Requirement Document (SRD) và 3 – mục 7 – Functional requirement specification (FRS)/ Functional Specification Document (FSD)BAC sẽ giới thiệu và so sánh đặc tính của1 -mục 5 -mục

Một người phân tích nghiệp vụ phần mềm (Business Analyst (BA)) cần hiểu và phân biệt được các khái niệm về tài liệu yêu cầu như Business Requirement Document – BRD (Tạm dịch: Tài liệu yêu cầu nghiệp vụ), Software Requirement Documen Specifications – SRS (Tạm dịch: Thông số kỹ thuật yêu cầu của phần mềm) và Functional Requirement Specifications – FRS (Tạm dịch: Thông số kỹ thuật yêu cầu của chức năng). Trong bài viết này, BAC sẽ cùng các bạn tìm hiểu sự khác nhau giữa chúng.

Bạn đang xem: Brd là gì

*
*

Việc nghiên cứu và phân tích nhiệm vụ ( Business Analysis ) được chi phối bởi những khung tiêu chuẩn đơn cử và chúng nên được sử dụng trong bất kể dự án Bất Động Sản trong thực tiễn nào. Tuy nhiên, không hề có một quy chuẩn nào về cấu trúc tổng thể và toàn diện, nội dung, và mức độ chi tiết cụ thể trong những tài liệu chính thống về BA như BABOK hay CMMI. Vì vậy, so với từng dự án Bất Động Sản, những tổ chức triển khai cần kiểm soát và điều chỉnh những tài liệu nhu yếu này tùy theo tiến trình và tiêu chuẩn của công ty cũng như nguồn lực sẵn có của họ .

Thông tin mô tả dưới đây phù hợp với những phân tích tài liệu dự án (Project Document Practices) và phân tích nghiệp vụ (Business Analysis) được chấp nhận rộng rãi nhất.

Theo định nghĩa được công nhận trên toàn quốc tế về BRD là : Tập hợp những nhu yếu nhiệm vụ và nhu yếu của những bên tương quan ( BRD ghi lại những mong ước của doanh nghiệp hơn là những nhu yếu )

BRD thường là loại tài liệu có đầu tiên trong quy trình phát triển của tổ chức. Nó mô tả chiến lược của công ty (Company’s high-level goals) mà họ đang nỗ lực để đạt được trong tương lai bằng cách tạo ra một sản phẩm/ dịch vụ. Bên cạnh đó, BRD còn bao gồm mối quan tâm/ nhu cầu của các bên liên quan đến sản phẩm/dịch vụ cuối cùng. Nói cách khác, BRD là câu trả lời cho câu hỏi “Tại sao?” Có các yêu cầu trên, kết quả mong đợi – sự thay đổi gì từ hệ thống.

Ví dụ về BRD: Công ty muốn cải thiện hiệu suất làm việc bằng cách theo dõi thời gian dành cho từng hoạt động của nhân viên.

Người BA luôn luôn là người chuẩn bị sẵn sàng tài liệu này sau những buổi trò chuyện tiên phong với doanh nghiệp và những bên tương quan. Sự xác nhận ở đầu cuối lại từ những bên tương quan chính sẽ là bảo vệ rằng BA đã chớp lấy đúng mực kì vọng của họ cũng như tại sao họ muốn như vậy ( context của doanh nghiệp ) .Đối tượng sử dụng BRD là những nhà hỗ trợ vốn, quản lí cấp cao, quản lí cấp trung và BA .

Tên gọi khác:

Product Requirements Document (PRD)

hay

 System Requirements Specification(SRS) 

Sau khi đã chuẩn bị tài liệu BRD, tức là đã trả lời được câu hỏi “Tại sao?” Cần xây dựng hệ thống này, sẽ đến bước tìm câu trả lời cho câu hỏi “Cái gì?”, tức là những yêu cầu nào được đặt ra để đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp.

Theo định nghĩa quốc tế, SRS là tài liệu nhu yếu có cấu trúc và chi tiết cụ thể, gồm có những nhu yếu tính năng ( The Functional Requirtements, dùng để minh họa hành vi người dùng ) và Phi tính năng ( Non-Functional Requirements – miêu tả đặc thù ) cùng tổng thể trường hợp khác mà ứng dụng cần cung ứng .

Vi dụ: Các modules cần có cho hệ thống theo dõi nhân viên như sau

Module đăng nhập: Xác thực người dùng dựa trên thông tin đăng nhập đã nhập vào hệ thống, và chỉ cho phép người dùng đã đăng kí đăng nhập.Module Administrator: Bao gồm các chức năng cho phép quản trị viên quản lí người dùng: Thêm, chỉnh sửa, xóa người dùng; phân quyền / nhóm người dùng, thêm dự án, ….Module nhân viên: Bao gồm các chức năng giúp nhân viên ghi nhận lại thời gain và các công việc mà họ đã làm, chỉnh sửa thông tin cá nhân, xem báo cáo ngày làm việc, …Module báo cáo: Dành riêng cho Admin, cho phép họ trích xuất ra các báo cáo về nhân viên, dự án. Admin cũng có quyền xuất tài liệu dưới các file như .xlsx hoặc .pdf.

SRS là một tài liệu quan trọng như cầu nối giữa những gì doanh nghiệp muốn và những gì được tài liệu dưới dạng bố cục, đặc điểm, quy trình mà hệ thống đang xây dựng.

Dựa vào các yêu cầu phần mềm được ghi nhận rõ ràng trong SRS cũng giúp ước tính chi phí và thời gian cần có để hoàn thiện hệ thống. Đây cũng là cơ sở để tạo lập hợp đồng giữa các bên.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Sách Đắc Nhân Tâm Nghĩa Là Gì ? Bật Mí Những Ý Nghĩa Sâu Sắc

Nếu BRD do các BA chuẩn bị thì SRS sẽ được làm bởi các nhà phân tích hệ thống (the system analyst – SA). Tuy nhiên, trong thực tế ở một số doanh nghiệp, không có SA thì BA sẽ là người làm chuyện này. Lúc này, người BA cần tiến hành tổng hợp yêu cầu của từng bên liên quan, phân tích chi tiết các chức năng của phần mềm và liệt kê lại các yêu cầu kĩ thuật đối với từng chức năng đó. Điều đó đảm bảo rằng, từng yêu cầu được liệt kê trong SRS sẽ đáp ứng các mục tiêu kinh doanh có trong BRD.