Nêu ba cách viết của số hữu tỉ (dfrac-35) và màn trình diễn số hữu tỉ kia trên trục số.

Bạn đang xem: Câu hỏi ôn tập chương 1 đại số 7

Lời giải đưa ra tiết:

- bố cách viết số hữu tỉ (dfrac - 35) là: (dfrac - 610;dfrac - 915;dfrac - 1220) 

- Biểu diễn số hữu tỉ (dfrac - 35) trên trục số: 

Vì ( - 1 giá bán trị tuyệt vời nhất của số hữu tỉ x được xác định như vắt nào ?

Lời giải chi tiết:

Giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của số hữu tỉ (x) là khoảng cách từ điểm (x) tới điểm (0) bên trên trục số.

Kí hiệu (|x|).


Câu 4

Định nghĩa lũy quá với số mũ tự nhiên của một số trong những hữu tỉ.

Lời giải chi tiết:

Lũy vượt bậc (n) (( n) là số từ nhiên to hơn (1)) của một số trong những hữu tỉ (x) là tích của (n) vượt số bằng (x). 

(x^n = underbrace x ldots x_n;thừa ;số) (( x ∈mathbb Q, n ∈mathbb N, n> 1))


Câu 5

Viết phương pháp :

- Nhân hai lũy thừa thuộc cơ số. 

- chia hai lũy thừa cùng cơ số khác 0.

- Lũy vượt của một lũy thừa.

- Lũy quá của một tích.

- Lũy quá của một thương.

Lời giải bỏ ra tiết:

- Nhân hai lũy thừa thuộc cơ số: 

(x^m.x^n = x^m + n) (( x ∈mathbb Q, m,n ∈mathbb N))

- phân chia hai lũy thừa cùng cơ số khác 0:

(x^m:x^n = x^m - n) ((x ≠ 0, m ≥ n)) 

- Lũy vượt của một lũy thừa: 

(left( x^m ight)^n = x^m.n)

- Lũy thừa của một tích: ((x.y)^n = x^n . Y^n) 

- Lũy quá của một thương: (left( dfracxy ight)^n = dfracx^ny^n,,left( y e 0 ight))


Câu 6

Thế nào là tỉ số của nhì số hữu tỉ ? đến ví dụ.

Lời giải chi tiết:

Thương của phép phân tách số hữu tỉ (x) mang lại số hữu tỉ (y ,(y ≠ 0)) call là tỉ số của nhị số (x) cùng (y,) kí hiệu là (dfracxy) xuất xắc (x:y) 

Ví dụ: (dfrac13:dfrac - 54= dfrac13.dfrac - 45 )(= dfrac - 415)


Câu 7

Tỉ lệ thức là gì ? phạt biểu tính chất cơ bản của tỉ lệ thức. Viết công thức thể hiện tính chất của hàng tỉ số bằng nhau.

Lời giải bỏ ra tiết:

- tỉ lệ thức là một trong những đẳng thức của hai số (dfracab = dfraccd) ( (a, d) điện thoại tư vấn là nước ngoài tỉ; (c,b) điện thoại tư vấn là trung tỉ)

- tính chất cơ bản của tỉ lệ thành phần thức: nếu như (dfracab = dfraccd) thì (ad = bc).

- đặc điểm của hàng tỉ số bằng nhau: 

Từ hàng tỉ số đều bằng nhau (dfracab = dfraccd = dfracef) ta suy ra:

(dfracab = dfraccd = dfracef = dfraca + c + eb + d + f = dfraca - c + eb - d + f)


Câu 8

Thế nào là số vô tỉ ? mang đến ví dụ. 

Lời giải chi tiết:

Số vô tỉ là số được viết dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

Ví dụ: (x = 1,7320508...) 


Câu 9

Thế như thế nào là số thực ? Trục số thực ? 

Lời giải chi tiết:

- Số hữu tỉ với số vô tỉ được gọi thông thường là số thực.

- Trục số thực:

+ mỗi số thực được màn trình diễn bởi một điểm bên trên trục số.

+ ngược lại mỗi điểm bên trên trục số các biểu diễn một trong những thực.

Xem thêm: Giải Bài 36 Trang 41 Sgk Toán 7 Tập 2, Bài 36 Trang 41 Sgk Toán 7 Tập 2

Chỉ tất cả tập phù hợp số thực bắt đầu lấp đầy trục số.


Câu 10

Định nghĩa căn bậc nhì của một trong những không âm. 

Lời giải đưa ra tiết:

Định nghĩa: Căn bậc nhì của một trong những (a) ko âm là số (x) sao cho (x^2=a.)

edingsport.net
*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ

Bình chọn:


Bài tiếp sau
*Báo lỗi - Góp ý