Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Chest là gì

*
*
*

chest
*

chest /tʃest/ danh từ rương, hòm, tủ, kéta medicine chest: tủ thuốca carpenter"s chest: quan tài đồ thợ mộc tủ com kiểu mẫu ((cũng) chest of drawers) ngựcto get something off one"s chest nói không còn điều gì ra không nhằm bụng
bụng lòbuồnggiấystock chest: bột giấy vẫn phối trộnhòmcold-storage chest: hòm bảo vệ lạnhfrozen food chest: săng đựng hoa màu kết đôngfrozen food chest: thùng đựng thực phẩm đông lạnhice chest: quan tài (nước) đáice chest: thùng đáinsulated chest: cỗ áo cách nhiệtlow-temperature chest: hòm nhiệt độ thấprefrigerated food chest: hòm bảo quản lạnhhộpbleaching chest: hộp tẩy trắngblending chest: hộp pha trộnmixing chest: vỏ hộp pha trộnsmoke chest: vỏ hộp khóisteam chest: hộp hơisteam chest: vỏ hộp van hơisteam chest: hộp tương đối nướcvalve chest: hộp van hơivalve chest: vỏ hộp vanhộp dụng cụngựcchest drill: khoan tỳ ngựcphòngLĩnh vực: cơ khí và công trìnhtủ kétchest frostermáy ướp đông lạnh dân dụngchest frosterrương ướp đông lạnh dân dụngchest harnessesáo liền kề bảo vệinsulated chesttủ cách nhiệtrefrigerated food chesttủ thực phẩm được thiết kế lạnhsteam chestáo hơistock chestbể chứa bộtstuff chestbể bột lên lướitomb chestphần trước của mộtool chesttủ (đựng) dụng cụtool chesttủ dụng cụbuồngsteam chest: buồng tạo hơivapour chest: buồng tạo hơithùngsteam chest: thùng tạo thành hơitea chest: thùng chètủsmoke chest: tủ hun khóichest cavitykhoang ngựccommunity chestquỹ cứu giúp tế cộng đồngwar chestquỹ chiến tranh o hộp; buồng, ngăn, chống § smoke chest : hộp sương § steam chest : ống thu hơi nước; buồng hơi nước § valve chest : hộp van
*

*Xem thêm: " Note Là Gì? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

*

chest

Từ điển Collocation

chest noun

ADJ. broad, manly, massive, muscular, muscled, powerful, strong | narrow, puny | flat She wears loose clothes to lớn hide her flat chest. | bare, naked | hairy, hairless | bad, weak, wheezy | lower, upper

VERB + CHEST clutch (at) Clutching his chest in agony, he fell to the ground. | thump ‘You"ve got lớn have courage, ’ he said, thumping his chest.

CHEST + VERB expand, heave, rise & fall | puff (out/up), swell His chest puffed out with indignation at the suggestion. His chest swelled with pride as he accepted the award. | tighten Her chest tightened with fear. | ache She ran until her chest ached.

CHEST + NOUN pain, tightness | injury | ailment, complaint, condition, disease, infection, problems, trouble | radiograph, X-ray | muscles | hair | cavity

PREP. in the/your ~ She was hit in the chest by two of the bullets. | on the/your ~ the hairs on his chest | to the/your ~ He suffered burns lớn the chest và neck. She clutched her baby tightly to her chest.