Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

collect
*

collect /kə"lekt/ ngoại cồn từ tập vừa lòng lại (thông tục) cho lấy, đi lấy, thu lượm, thu thập, góp nhặt, sưu tầmto collect news: lượm tinto collect taxes: thu thuếto collect letters: mang thưto collect stamps: tham khảo tem tập trung (tư tưởng...)to collect oneself: trấn tĩnh, bình tĩnh lại suy ra, rút raI collect from your words that...

Bạn đang xem: Collect là gì

: qua những lời anh nói tôi suy ra là... nội hễ từ tập hợp, tụ hòa hợp lại dồn lại, đọng lại, ứ lạirabbish collect: rác ứ đọng lại
gom gópLĩnh vực: xây dựnggópLĩnh vực: toán và tingóp nhặtthu thập (dữ liệu)Lĩnh vực: hóa học và vật liệuthu gom (dầu)collect callcuộc điện thoại tư vấn tính cước ngượccollect callthu thập lời gọicollect palettethu nhập tấm phacollect transferdịch gửi thu nhậpcollect transferdịch đưa thu thậpmake a collect callgọi bên (được) gọi trả tiềnmake a collect callgọi cước bên (được) call trảthu (tiền, thuế...)thu hộ (tiền hối phiếu)charge collectphí do người nhận mặt hàng trảcharge collectphí trả lúc tới nơicollect bill of ladingvận đối kháng trả cước saucollect bills (to...)thu tiền hối hận phiếucollect cash (to...)thu tiền mặtcollect cheques (to...)lãnh tiền đưa ra phiếucollect debts (to...)thu nợcollect freightvận giá tiền sẽ thu (tại khu vực đến)collect on deliverygiao hàng thu tiềncollect on deliverylãnh hóa ngân hàngcollect on deliverythu tiền khi giao hàngcollect parcelbưu khiếu nại do người nhận trả tiềncollect rate shipmenthàng chở do mặt mua trả cướccollect statistics (to...)sưu tập thống kêcollect taxes (to...)thu thuếcollect telegramđiện báo người nhận năng lượng điện trả tiềnexpress collectcước thu khi hàng đếnfreight collectcước thu saufreight collectcước tải (do bạn nhận hàng) trả sau (khi hàng đến)freight collectvận tổn phí nhờ thufreight collect at destinationvận đơn thu saufreight collect bill of lading. Vận đơn cước thu sauprepaid collect B/Lvận đối kháng trả trước tiền cước o thu thập, gom góp, tập hợp

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): collection, collector, collect, collected, collective, collectively


*

*

*

n.

a short prayer generally preceding the lesson in the Church of Rome or the Church of England

v.

adj.

Xem thêm: 10 Dấu Hiệu Chứng Tỏ Bạn Mắc Bệnh Ocd Là Gì? Có Phải Cứ Thích Dọn Dẹp Là Bị Ocd?

adv.

make a telephone gọi or mail a package so that the recipient pays

call collect

send a package collect


English Synonym and Antonym Dictionary

collects|collected|collectingsyn.: accumulate assemble gather store upant.: scatter