an amount that is included in one part of a set of accounts as the opposite of an amount in the other part. For example, the contra entry of a €100 credit (= amount added) is a €100 debit (= amount taken away) in the other part of the accounts.

Bạn vẫn xem: Định nghĩa contra entry là gì trong giờ đồng hồ việt? education partners

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ edingsport.net.Học các từ chúng ta cần tiếp xúc một giải pháp tự tin.
Bạn đang xem: Contra entry là gì

*

(of a business or other organization) lớn pay for someone to do something or for something to happen

Về bài toán này
*

Trang nhật ký kết cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves


*

*

trở nên tân tiến Phát triển từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban chuột những tiện ích search kiếm dữ liệu cấp phép trình làng Giới thiệu tài năng truy cập edingsport.net English edingsport.net University Press thống trị Sự chấp thuận bộ nhớ lưu trữ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng /displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*Xem thêm: Parmesan Là Gì - 4 Điều Bạn Chưa Biết Về Parmesan

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 giờ Việt tiếng Hà Lan–Tiếng Anh giờ đồng hồ Anh–Tiếng Ả Rập giờ đồng hồ Anh–Tiếng Catalan tiếng Anh–Tiếng china (Giản Thể) giờ Anh–Tiếng trung hoa (Phồn Thể) giờ Anh–Tiếng Séc giờ Anh–Tiếng Đan Mạch giờ đồng hồ Anh–Tiếng nước hàn Tiếng Anh–Tiếng Malay tiếng Anh–Tiếng mãng cầu Uy giờ Anh–Tiếng Nga giờ Anh–Tiếng Thái giờ đồng hồ Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ giờ đồng hồ Anh–Tiếng Việt English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語