Trả lời thắc mắc 2 bài xích 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 bài xích 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1. Cho biết y tỉ trọng nghịch cùng với x theo hệ số tỉ lệ - 3,5. Hỏi x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ như thế nào

Xem giải mã
Bạn đang xem: Đại lượng tỉ lệ nghịch lớp 7

Trả lời câu hỏi 3 bài xích 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời thắc mắc 3 bài xích 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1. Cho thấy thêm hai đại lượng y cùng x tỉ trọng nghịch cùng với nhau...

Xem giải mã


bài bác 12 trang 58 SGK Toán 7 tập 1

Cho biết hai đại lượng x và y tỉ trọng nghịch với nhau và khi x = 8 thì y = 15

Xem lời giải


bài bác 13 trang 58 SGK Toán 7 tập 1

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ trọng nghịch. Điền số phù hợp vào ô trống trong bảng sau:

Xem giải thuật


bài 14 trang 58 SGK Toán 7 tập 1

Cho biết 35 công nhân xây một căn nhà hết 168 ngày. Hỏi 28 công nhân xây căn nhà đó hết bao nhiêu ngày?

Xem lời giải


bài 15 trang 58 sách giáo khoa toán 7 tập 1

a) cho thấy đội A cần sử dụng x sản phẩm cày (có cùng năng suất) nhằm cày dứt một cánh đồng hết y giờ. Nhì đại lượng x cùng y tất cả tỉ lệ nghịch cùng nhau không?

Xem giải mã


Đề bình chọn 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài xích 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề hàng đầu - bài xích 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 2 - bài bác 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 2 - bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải mã


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 3 - bài bác 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 3 - bài bác 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải mã


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 4 - bài xích 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải thuật


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - bài bác 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải


>> (Hot) Đã tất cả SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Coi ngay!
*
*

Liên hệ | chính sách

*Xem thêm: Varimax Rotation Là Gì - Phân Tích Nhân Tố Khám Phá Efa Trong Spss

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép edingsport.net nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để nhận ra các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.