Trả lời thắc mắc 1 bài 7 trang 69 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 bài xích 7 trang 69 SGK Toán 7 Tập 1. Hàm số y = f(x) được cho bằng bảng sau :

Xem giải mã


Trả lời thắc mắc 2 bài bác 7 trang 70 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 bài 7 trang 70 SGK Toán 7 Tập 1. đến hàm số y = 2x

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 3 bài 7 trang 70 SGK toán 7 tập 1

Từ xác định trên, để vẽ trang bị thị của hàm số y = ax (a≠0) ta cần biết mấy điểm thuộc thứ thị ?

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 4 bài 7 trang 70 SGK toán 7 tập 1

Trả lời thắc mắc 4 bài xích 7 trang 70 sách giáo khoa toán 7 tập 1.Xét hàm số y = 0,5x a) Hãy tìm một điểm A không giống điểm cội O thuộc thứ thị của hàm số trên...

Bạn đang xem: Đồ thị của hàm số y=ax

Xem lời giải


bài 39 trang 71 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài bác 39 trang 71 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ trên cùng một hệ trục toạ độ Oxy đồ thị của các hàm số:

Xem giải thuật


bài bác 40 trang 71 sách giáo khoa toán 7 tập 1

Đồ thị của hàm số y = ax nằm tại những góc phần bốn nào của phương diện phẳng toạ độ Oxy, nếu:

Xem lời giải


bài xích 41 trang 72 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 41 trang 72 SGK Toán 7 tập 1. Các điểm nào tiếp sau đây thuộc đồ vật thị hàm số y = -3x.

Xem giải thuật


bài xích 42 trang 72 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài xích 42 trang 72 SGK Toán 7 tập 1. Đường trực tiếp OA vào hình 26 là thiết bị thị của hàm số y = ax.a)Hãy xác định hệ số a.

Xem lời giải


bài bác 43 trang 72 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 43 trang 72 SGK Toán 7 tập 1. Qua vật dụng thị, em hãy mang lại biết:a)Thời gian hoạt động của người đi bộ, của người đi xe cộ đạp.

Xem lời giải


bài bác 44 trang 73 SGK Toán 7 tập 1

Vẽ trang bị thị của hàm số y =f(x) = -0,5x. Bởi đồ thị hãy tìm:

Xem giải mã


bài 45 trang 73 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài xích 45 trang 73 SGK Toán 7 tập 1. Nhì cạnh của hình chữ nhật có độ lâu năm là 3m cùng x (m).

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Dead Load Là Gì, Nghĩa Của Từ Dead Load, Từ Điển Anh Việt Dead Load

Xem lời giải


bài 46 trang 73 sgk toán 7 tập 1

Xem thứ thị hãy cho biết thêm 2 in (in – sơ), 3 in (in – sơ), bằng khoảng tầm bao nhiêu xen ti mét?

Xem giải thuật


bài xích 47 trang 74 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài bác 47 trang 74 SGK Toán 7 tập 1. Đường thẳng OA trên hình 29 là đồ gia dụng thị của hàm số y = ax. Hệ số a bằng bao nhiêu?

Xem lời giải


Đề kiểm soát 15 phút - Đề hàng đầu - bài xích 7 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 2 - bài bác 7 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 2 - bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải mã


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 3 - bài xích 7 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 3 - bài bác 7 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - bài xích 7 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 4 - bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải mã


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 5 - bài xích 7 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 5 - bài xích 7 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải thuật


>> (Hot) Đã có SGK lớp 7 liên kết tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Coi ngay!
*
*

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép edingsport.net gửi các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.