Giải VNEN toán 7 bài 1: Biểu thức đại số . Cực hiếm của một biểu thức đại số - Sách lý giải học Toán 7 tập 2 trang 28. Sách này phía trong bộ VNEN của lịch trình mới. Tiếp sau đây sẽ phía dẫn vấn đáp và giải các bài tập trong bài xích học. Giải pháp giải chi tiết, dễ hiểu. Hy vọng các em học viên nắm xuất sắc kiến thức.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


A . Chuyển động khởi động

Đọc với tính quý giá của từng biểu thức sau :

A = 36 – 10 + 6 ; B = 36 – ( 6 + 4 ) ;C = 15 + 6 : 3 ; D = 4 . 32 – 5 . 6 .

Bạn đang xem: Giá trị của một biểu thức đại số

Trả lời:

A = 36 – 10 + 6 = 26 + 6 = 32 ;B = 36 – ( 6 + 4 ) = 36 – 10 = 26C = 15 + 6 : 3 = 15 + 2 = 17D = 4 . 32 – 5 . 6 = 128 – 30 = 98

B . Hoạt động hình thành kiến thức

1 . Tiến hành các chuyển động sau

a ) Đọc và tuân theo yêu cầu

Viết biểu thức thể hiện chu vi của một hình chữ nhật gồm chiều rộng bằng 5cm và chiều dài bằng 8cm .Viết biểu thức biểu lộ chu vi của hình chữ nhật có hai cạnh tiếp tục bằng 5cm cùng a centimet .Viết phép tính nhằm tính độ dài đoạn trực tiếp AB bên dưới dạng một biểu thức chứa chữ .

*

Trả lời:

Chu vi (P) = chiều lâu năm x chiều rộng lớn = 8 x 5 (cm)Chu vi (P) = chiều lâu năm x chiều rộng = 5 x a (cm)AB = x + y + 4 (cm)

c) Đọc còn chỉ rõ các phép toán trong những biểu thức đại số sau:

4x ; 2.(5 + a) ; 3.(x + y) ; x2 ;3x + 4 ; xy ; $ frac150t$ ; $frac1x - 0,5$

Trả lời:

4x : phép nhân 2.(5 + a) : phép nhân cùng phép cộng. 3.(x + y) : phép nhân cùng phép cộngx2 : lũy thừa3x + 4 : nhân với cộngxy : nhân$ frac150t$ : chia$frac1x - 0,5$ : phân tách và trừ

e) Viết biểu thức đại số biểu thị:

Quãng đường đi được sau x (h) của một ô tô đi với gia tốc 40km/h;Tổng quãng lối đi được của một người biết rằng fan đó quốc bộ trong x (h) với vận tốc 5km/h và tiếp nối đi ô tô trong y (h) với gia tốc 45km/h.Diện tích hình chữ nhật EFGH trong những trường phù hợp sau theo hai những khác nhau:

*

Trả lời:

S = v.t = 40.x = 40x.S = 5.x + 45.y= 5x + 45y.Diện tích hình chữ nhật EFGH trong:(1) SEFGH = EH.HG = a.(b+c) = a(b+c)(2) SEFGH = EH.HG = a.(b – c) = a(b – c)

2. C ) Sử dụng đặc thù phân phối nhằm viết tiếp vào khu vực trống ( . . . ) :

3 ( x + 5 ) = . . . ;

( 2 + x ) ) = . . . ,

4 ( x - 2 ) = . . . ; 

2x + 2 . 5 = . . . ;

3 . 4 + 4x = . . . ;

2x - 2 . 4 = . . . .

Trả lời:

3( x + 5 ) = 3x + 15 ;

( 2 + x )5 = 10 + 5x ;

4( x - 2 ) = 4x – 8;

2x + 2 . 5 = 2(x + 5) ;

3.4 + 4x = (3 + x)4 ;

2x - 2 . 4 = 2(x – 4);

3. C) Tính cực hiếm của biểu thức đại số :

3x - 5x + 1 trên x = - 1 .x2y trên x = - 4 cùng y = 3 .

Xem thêm: Khác Biệt ' Thứ Sáu Ngày 13 Là Gì, Thứ 6 Ngày 13 Là Ngày Gì

Trả lời:

Giá trị của biểu thức 3x – 5x + 1 tại x = -1 là 3.(-1) – 5.(-1) + 1 = 3Giá trị của biểu thức x2y tại x = - 4 cùng y = 3 là (-4)2.3 = 16.3 = 48.