Cho hình thang cân(ABCD ,,(AB//CD), ,E) là giao điểm của hai tuyến phố chéo. Minh chứng rằng(EA = EB,, EC = ED.)
Bạn đang xem: Giải bài 13 trang 74 sgk toán 8 tập 1

*

Do(ABCD) là hình thang cân nặng nên: (AD = BC) (AC = BD) (widehatC = widehatD)Xét nhị tam giác(ADC) và(BCD,) ta có: (AD = BC)(giả thiết) (AC = BD)(giả thiết) (DC)cạnh chungNên(ΔADC = ΔBCD) (c.c.c)(Rightarrow widehatACD = widehatBDC)(cặp góc tương ứng)Do đó tam giác(ECD) cân tại(E,) nên(EC = ED)Ta lại có:(AC = BD) suy ra(EA = EB)

Lưu ý: Ngoài cách hội chứng minh(ΔADC = ΔBCD) (c.c.c) ta còn hoàn toàn có thể chứng minh(ΔADC = ΔBCD) (c.g.c) như sau:(AD = BC, ,, widehatC = widehatD, ,, DC)chung

 


*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài 3: Hình thang cân nặng khác • Giải bài xích 11 trang 74 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tính độ dài những cạnh... • Giải bài bác 12 trang 74 – SGK Toán lớp 8 tập 1 mang đến hình thang... • Giải bài 13 trang 74 – SGK Toán lớp 8 tập 1 đến hình thang... • Giải bài xích 14 trang 75 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Đố. Trong các tứ... • Giải bài 15 trang 75 – SGK Toán lớp 8 tập 1 mang đến tam giác(ABC)...


Xem thêm: Toán 8 Tập 2 Trang 22 - Bài 27 Trang 22 Sgk Toán 8 Tập 2

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp những - Hình học 8