Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 1 trang 20, 21 giúp những em học sinh lớp 8 xem gợi ý giải những bài tập của bài xích 7: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức. thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn cục các bài xích tập của bài xích 7 Chương một phần Đại số vào sách giáo khoa Toán 8 Tập 1.
Bạn đang xem: Giải bài tập sách giáo khoa toán 8

Giải bài xích tập Toán 8 tập 1 bài bác 7 Chương I: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Giải bài bác tập Toán 8 trang 20, 21 tập 1

Lý thuyết bài bác 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương thức dùng hằng đẳng thức

1. Định nghĩa

+ Phân tích nhiều thức thành nhân tử (hay quá số) là đổi khác đa thức đó thành một tích của những đa thức

2. Phương pháp dùng hằng đẳng thức

+ Ta sẽ đưa đa thức đề xuất phân tích về dưới dạng của hằng đẳng thức rồi đối chiếu thành nhân tử bằng các hằng đẳng thức (hay gặp gỡ như hiệu nhị bình phương, tổng nhị lập phương, hiệu nhị lập phương,…)

+ lấy ví dụ như minh họa: Phân tích nhiều thức bằng phương thức dùng hằng đẳng thức

*

Nhận xét: ta sẽ thực hiện hằng đẳng thức hiệu nhị bình phương để phân tích nhiều thức thành nhân tử

Lời giải:

*


Giải bài bác tập Toán 8 trang 20, 21 tập 1

Bài 43 (trang 20 SGK Toán 8 Tập 1)

Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:


a)

*

c)

*


b)

*

d)

*


Gợi ý đáp án:


a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Bài 44 (trang trăng tròn SGK Toán 8 Tập 1)

Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:


a)

*

c) (a + b)3+ (a – b)3

e) –x3+ 9x2– 27x + 27


b) (a + b)3– (a – b)3

d) 8x3+ 12x2y + 6xy2+ y3


Gợi ý đáp án:

a)

*


b) (a + b)3 – (a – b)3

(Xuất hiện nay hằng đẳng thức (7))

= <(a + b) – (a – b)><(a + b)2 + (a + b).(a – b) + (a – b)2>

= (a + b – a + b)(a2 + 2ab + b2 + a2 – b2+ a2 – 2ab + b2)

= 2b.(3a2+ b2)


c) (a + b)3 + (a – b)3

(Xuất hiện hằng đẳng thức (6))

= <(a + b) + (a – b)><(a + b)2 – (a + b)(a –b) + (a – b)2>

= <(a + b) + (a – b)><(a2 + 2ab + b2) – (a2 – b2) + (a2 – 2ab + b2)>

= (a + b + a – b)(a2 + 2ab + b2 – a2 + b2 + a2 – 2ab + b2)

= 2a.(a2 + 3b2)

d) 8x3 + 12x2y + 6xy2 + y3

= (2x)3 + 3.(2x)2.y + 3.2x.y2 + y3

(Xuất hiện nay hằng đẳng thức (4))

= (2x + y)3

e) –x3 + 9x2 – 27x + 27

= (–x)3 + 3.(–x)2.3 + 3.(–x).32 + 33

(Xuất hiện Hằng đẳng thức (4))

= (–x + 3)3

= (3 – x)3

Bài 45 (trang trăng tròn SGK Toán 8 Tập 1)

Tìm x, biết:


a)

*


b)

*


Gợi ý đáp án:

a)

*

*

*

*
hoặc
*

+) cùng với

*

+) cùng với

*

Vậy

*
hoặc
*

Cách khác:

*

*
hoặc
*

*
hoặc
*

b) 

*

*


*

*

Vậy

*

Bài 46 (trang 21 SGK Toán 8 Tập 1)

Tính nhanh:


a) 732 - 272;

c) 20022 - 22


b) 372 - 132;


Gợi ý đáp án:

a) 732 - 272 = (73 + 27)(73 – 27) = 100.46 = 4600

b) 372 - 132 = (37 + 13)(37 – 13) = 50.24 = 100.12 = 1200

c) 20022 - 22 = (2002 + 2)(2002 – 2) = 2004 .2000 = 4008000


Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
tải về
Mời chúng ta đánh giá!
Lượt tải: 07 Lượt xem: 399 Dung lượng: 151,9 KB
Liên kết cài về

Link edingsport.net chính thức:

Giải Toán 8 bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách thức dùng hằng đẳng thức edingsport.net Xem
Sắp xếp theo mang địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất trong tuần
Giải Toán 8
Toán 8 - Tập 1 Đại số - Chương 1: Phép nhân và Phép chia những đa thức Đại số - Chương 2: Phân thức Đại số Hình học tập - Chương 1: Tứ giác Hình học tập - Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Toán 8 - Tập 2 Đại số - Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Đại số - Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Hình học - Chương 3: Tam giác đồng bản thiết kế học - Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều


Xem thêm: Giải Bài 37 Sgk Toán 8 Tập 2 Trang 30 Sgk Toán 8 Tập 2, Bài 37 Trang 30 Sgk Toán 8 Tập 2

Tài khoản ra mắt Điều khoản Bảo mật contact Facebook Twitter DMCA