Giải Toán lớp 6 bài xích 5: Phép nhân các số nguyên sách Cánh diều là tài liệu vô cùng có lợi mà edingsport.net muốn reviews đến quý thầy cô và các bạn lớp 6 học sinh tham khảo.

Bạn đang xem: Giải bài tập sách giáo khoa toán

Tài liệu được biên soạn chi tiết, chính xác, không hề thiếu các bài xích tập trong sách giáo khoa phần luyện tập vận dụng và phần bài tập Cánh diều trang 82, 83. Qua đó giúp chúng ta học sinh hoàn toàn có thể so sánh với tác dụng mình đang làm, củng cố, bồi dưỡng và khám nghiệm vốn kiến thức của bạn dạng thân. Đồng thời còn làm phụ huynh bao gồm thêm tài liệu nhằm hướng dẫn con em mình học xuất sắc hơn sống nhà. Hình như các bạn đọc thêm rất các tài liệu tiếp thu kiến thức môn Toán tại phân mục Toán 6. Vậy sau đấy là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng quan sát và theo dõi tại đây.


Giải Toán 6 bài 5: Phép nhân những số nguyên

Giải Toán 6 bài bác 5 phần rèn luyện vận dụngGiải Toán 6 bài bác 5 phần bài bác tập trang 82, 83 

Giải Toán 6 bài xích 5 phần luyện tập vận dụng

Luyện tập 1

Tính

a) (−7).5(−7).5;

b) 11.(−13)11.(−13).

Gợi ý đáp án

Bước 1: vứt dấu “ – ” trước số nguyên âm, giữ nguyên số còn lại.

Bước 2: Tính tích của hai số nguyên dương dìm được.

Bước 3: Thêm vết “ – ” trước tác dụng nhận được ở cách 2, ta bao gồm tích buộc phải tìm.

a) (- 7) . 5 = - (7 . 5) = - 35

b) 11 . (- 13) = - (11 . 13) = - 143

Luyện tập 2

Tính giác trị của biểu thức trong mỗi trường thích hợp sau:

a) −6x−12−6x−12 với x=−2x=−2;

b) −4y+20−4y+20 cùng với y=−8y=−8.

Gợi ý đáp án

a)

a) nỗ lực x=−2x=−2 vào −6x−12−6x−12 rồi áp dụng quy tắc nhân nhì số nguyên cùng dấu đến −6−6 cùng −2−2:

+ bước 1: bỏ dấu “ – ” trước số −6−6 và −2−2.


+ cách 2: Tính tích 6.2, đấy là tích của (−6).(−2)(−6).(−2).

+ bước 3: rước tích của 6.2 trừ 12, ta được kết quả cần tìm.

Thay x = - 2

=> - 6 . (- 2) – 12 = 6.2-12 = 12 – 12 = 0.

b) cố y=−8y=−8 vào −4y+20−4y+20 rồi áp dụng quy tắc nhân nhì số nguyên thuộc dấu đến −4−4 và −8−8:

+ cách 1: quăng quật dấu “ – ” trước số −4−4 với −8−8.

+ cách 2: Tính tích 4.8, đây là tích của (−4).(−8)(−4).(−8).

+ bước 3: mang tích của 4.8 cùng 20, ta được hiệu quả cần tìm.

Thay y = - 8

=> - 4 . (- 8) + đôi mươi = 4.8+20 = 32 + 20 = 52

Luyện tập 3

Tính một biện pháp hợp lí:

a) (- 6) . (- 3) . (- 5)

b) 41 . 81 – 41 . (- 19).

Gợi ý đáp án

a) (- 6) . (- 3) . (- 5)

= - (6 . 5).( - 3)

= (-30).(-3)

=30.3

=90

b) 41 . 81 – 41 . (- 19)

= 41 . <81 – ( - 19)>

= 41 . 100

= 4100

Giải Toán 6 bài xích 5 phần bài xích tập trang 82, 83

Bài 1

Tính:

a) 21 . (- 3);

b) (- 16 ) . 5;

c) 12 . 20;

d) (- 21) . (- 6).

Gợi ý đáp án:

a) 21 . (- 3) = - (21 . 3) = - 63

b) (- 16 ) . 5 = - (16 . 5) = - 80

c) 12 . 20 = 240

d) (- 21) . (- 6) = 126

Bài 2

Tìm số tương thích ở ?

a15- 311- 4?-9
b614- 23- 1257?
a . B????- 2172

Gợi ý đáp án:

a15- 311- 4- 3- 9
b614- 23- 1257- 8
a . B90- 42- 253500- 2172

Bài 3

a) 1010 . (- 10−4);

b) (- 2) . (- 2) . (- 2) . (- 2) . (- 2) + 25;

c) (- 3) . (- 3) . (- 3) . (- 3) - 34.

Gợi ý đáp án:

a) 1010 . (- 10−4);

= - (1010 . 10−4) = - 106.

b) (- 2) . (- 2) . (- 2) . (- 2) . (- 2) + 25;

(- 2)5 + 25 = 0.

c) (- 3) . (- 3) . (- 3) . (- 3) - 34.

= 34 - 34 = 0.

Bài 4

Tính 8 . 25. Từ đó suy ra kết quả của các phép tính sau:

a) (- 8) . 25;

b) 8 . (- 25);

c) (- 8) . (- 25).

Gợi ý đáp án:

Ta có: 8 . 25 = 200

=> a) (- 8) . 25 = - 200.

b) 8 . (- 25) = - 200.

c) (- 8) . (- 25) = 200.

Bài 5

Tính quý hiếm của biểu thức trong những trường hợp sau:

a) 2x, biết x = - 8;

b) – 7y, biết y = 6;

c) – 8z – 15, biết z = - 4.

Gợi ý đáp án:

a) Tính quý giá của biểu thức vào trường hòa hợp x = - 8 => 2 . (- 8) = - (2 . 8) = - 16.

b) Tính quý hiếm của biểu thức vào trường thích hợp y = 6 => (- 7) . 6 = - (7 . 6) = - 36.

Xem thêm: Lũy Thừa Của Một Số Hữu Tỉ, Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Bài 5:

c) Tính cực hiếm của biểu thức vào trường đúng theo z = - 4 => – 8 . (- 4) – 15 = - (8 . 4) – 15 = 32 – 15 = 17.