Hướng dẫn giải bài xích 12,3,4 trang 5Bài 5,6 trang 6 SGK Toán 8. Bài bác tập 1,2,3,4,5,6 – Bài 1: Nhân đối chọi thức với nhiều thức. Chương 1: Phép nhân và phép chia những đa thức – Môn toán lớp 8 tập 1.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 8 bài 1

A. Một số kiến thức cơ bản

Muốn nhân một solo thức với một nhiều thức ta nhân đơn thức cùng với từng hạng tử của nhiều thức rồi cộng các tích cùng với nhau.

A(B+C)= AB+AC

B. Giải bài tập SGK nhân đơn thức với nhiều thức trang 5,6

Bài 1. (SGK trang 5Làm tính nhân:

a) x2(5x3 – x – 1/2);

b) (3xy – x2 + y)2/3x2y;

c) (4x3– 5xy + 2x)(-1/2xy).

HD: a) x2(5x3 – x -1/2) = x2. 5x3 + x2 . (-x) + x2 . (-1/2)

= 5x5 – x3 – 1/2x2

b) (3xy – x2 + y)2/3x2y = 2/3x2y . 3xy +2/3x2y . (- x2) + 2/3x2y . Y = 2x3y2 – 2/3x4y + 2/3x2y2

c) (4x3– 5xy + 2x)(-1/2xy) = -1/2xy . 4x3 + (-1/2xy) . (-5xy) + (- 1/2xy) . 2x

= -2x4y +5/2x2y2 – x2y.

Bài 2 trang 5. Thực hiện nay phép nhân, rút gọn gàng rồi tính giá trị của biểu thức:

a) x(x – y) + y(x + y) tại x = -6 cùng y = 8;

b) x(x2  – y) – x2 (x + y) + y (x2 – x) trên x =1/2và y = -100.

HD: a) x(x – y) + y (x + y) = x2 – xy +yx + y2= x2+ y2

với x = -6, y = 8 biểu thức có giá trị là (-6)2 + 82 = 36 + 64 = 100

b) x(x2  – y) – x2 (x + y) + y (x2– x) = x3 – xy – x3 – x2y + yx2 – yx= (2x-2y) – (x2 -2xy +y2) =2(x-y) – (x-y)2

Với x =1/2, y = -100 biểu thức có giá trị là -2 . 1/2. (-100) = 100.

Bài 3 trang 5. Tìm x, biết:

a) 3x (12x – 4) – 9x (4x – 3) = 30;

b) x (5 – 2x) + 2x (x – 1) = 15.


Quảng cáo


Lời giải: a) 3x (12x – 4) – 9x (4x – 3) = 30

36x2 – 12x – 36x2 + 27x = 30

15x = 30

Vậy x = 2.

b) x (5 – 2x) + 2x (x – 1) = 15

5x – 2x2 + 2x2 – 2x = 15

3x = 15

x =5

Bài 4. Đố: Đoán tuổiBạn hãy lấy tuổi của mình:

– thêm vào đó 5;

– Được từng nào đem nhân với 2;

– Lấy hiệu quả trên cùng với 10;

– Nhân công dụng vừa tìm được với 5;

– Đọc kết quả cuối cùng sau khi đã trừ đi 100.


Quảng cáo


Tôi vẫn đoán được tuổi của bạn. Phân tích và lý giải tại sao.

Đáp án: Nếu gọi số tuổi là x thì ta có tác dụng cuối thuộc là:

<2(x + 5) + 10> . 5 – 100 = (2x + 10 + 10) . 5 – 100

= (2x + 20) . 5 – 100

= 10x + 100 – 100

= 10x

Thực chất công dụng cuối thuộc được gọi lên chính là 10 lần số tuổi của bạn

Vì vậy, lúc đọc kết quả cuối cùng, thì tôi chỉ vấn đề bỏ đi một chữ số 0 sinh hoạt tận thuộc là ra số tuổi của bạn. Chẳng hạn bạn hiểu là 140 thì tuổi của chúng ta là 14.

Bài 5 toán 8 tập 1. Rút gọn gàng biểu thức:

a) x (x – y) + y (x – y);

b) xn – 1 (x + y) – y(xn – 1 + yn – 1).

Giải: a) x (x – y) + y (x – y) = x2 – xy+ yx – y2

= x2 – xy+ xy – y2

= x2 – y2

b) xn – 1 (x + y) – y(xn – 1 + yn – 1) =xn+ xn – 1y – yxn – 1 – yn

= xn + xn – 1y – xn – 1y – yn

= xn – yn.

Bài 6. (trang 6 môn toán 8 tập 1). . Đánh vết x vào ô cơ mà em mang lại là lời giải đúng:

Giá trị của biểu thức ax(x – y) + y3(x + y) trên x = -1 và y = 1(a là hằng số) là

a
-a+2
-2a
2a

Giải: Thay x = -1, y = 1 vào biểu thức, ta được

a(-1)(-1 – 1) + 13(-1 + 1) = -a(-2) + 10 = 2a.

Vậy lưu lại x vào ô trống khớp ứng với 2a.

Xem thêm: Cpanel Hosting Là Gì? Tìm Hiểu Tất Tần Tật Về Cpanel Hosting Cpanel

———

Một số kỹ năng và kiến thức cơ phiên bản các em đề xuất nhớ khi làm bài xích tập

1. Luật lệ nhân đối kháng thức với đa thức:

Muốn nhân một đối kháng thức cùng với một đa thức ta nhân đơn thức cùng với từng số hạng của nhiều thức rồi cộng các tích với nhau.Công thức:

Cho A, B, C, D là các đơn thức, ta có: A(B + C – D) = AB + AC – AD.

2. Kể lại các phép tính về lũy thừa:

an = a . A . A … a (a ∈ Q, n ∈ N*)

a0 = 1 (a ≠ 0)

an . Am = an + m

an : am = an – m (n ≥ m)

(am)n = am . N