Giải bài xích tập Toán 8 Tập 2 – Phần Đại số và hình học tập theo công tác học kì 2 học sinh lớp 8 bên trên cả nước.

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn

STTBài họcTrang
1Mở đầu về phương trình 6, 7
2Phương trình bậc nhất một ẩn và giải pháp giải 9, 10
3Phương trình chuyển được về dạng ax + b = 0 12, 13
4Luyện tập – Phương trình chuyển được về dạng ax+ b = 0 13, 14
5Phương trình tích 17
6Luyện tập Phương trình tích 17
7Phương trình chứa ẩn sinh hoạt mẫu 22
8Luyện tập phương trình đựng ẩn sống mẫu 22, 23
9Giải bài xích toán bằng phương pháp lập phương trình 25, 26
10Giải bài xích toán bằng cách lập phương trình (tiếp theo) 30
11Luyên tập giải bài xích toán bằng cách lập phương trình 31, 32
12Giải bài bác ôn tập chương 3 Đại số toán 8 tập 2 33, 34Bạn đang xem: Giải bài tập toán 8 kì 2

Quảng cáo


Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn

STTBài họcTrang
1Liên hệ giữa sản phẩm công nghệ tự với phép cộng 37
2Liên hệ giữa sản phẩm tự và phép nhân 39, 40
3Luyện tập liên hệ giữa sản phẩm tự với phép nhân 40
4Bất phương trình một ẩn 43
5Bất phương trình hàng đầu một ẩn 47, 48
6Luyện tập bất phương trình số 1 một ẩn 48, 49
7Phương trình đựng dấu quý giá tuyệt đối 51
8Ôn tập chương 4 đại số 8 53, 54

Quảng cáo


PHẦN HÌNH HỌC

Chương 3: Tam giác đồng dạng

STTBài họcTrang
1Định lí Ta – lét trong tam giác 58, 59
2Định lí hòn đảo và hệ trái của định lí Talet 62, 63, 64
3Tính chất đường phân giác của tam giác 67, 68
4Khái niệm hai tam giác đồng dạng 71, 72
5Trường vừa lòng đồng dạng máy nhất 74, 75
6Trường thích hợp đồng dạng lắp thêm hai 77
7Trường hợp đồng dạng máy ba 79, 80
8Luyện tập 2 – trường hòa hợp đồng dạng thứ ba 80
9Các trường phù hợp đồng dạng của tam giác vuông  84, 85
10Ứng dụng thực tiễn của tam giác đồng dạng 87
11Giải bài xích ôn tập chương 3 hình học 8 92

Chương 4: Hình lăng trụ đứng, hình chóp đều

A. Hình lăng trụ đứng

STTBài họcTrang
1Hình vỏ hộp chữ nhật 96, 97
2Hình hộp chữ nhật (tiếp theo) 100
3Thể tích của hình hộp chữ nhật 103, 104, 105
4Hình lăng trụ đứng 108,109
5Diện tích bao phủ của hình lăng trụ đứng 111, 112
6Thể tích của hình lăng trụ đứng 114, 115, 116

B. Hình Chóp đều

STTBài họcTrang
1Hình chóp phần nhiều và hình chóp cụt đều 118, 119
2Diện tích bao quanh của hình chóp đều 121
3Thể tích của hình chóp đều 123,124, 125
4Giải bài xích ôn tập chương 4 hình học 8 127, 128, 129Xem thêm: Aida Là Gì ? Cách Áp Dụng Nó Trong Chiến Lược Tiếp Thị Nội Dung

Chủ đề: