- Chọn bài xích -Bài 1: hai góc đối đỉnhLuyện tập trang 82-83Bài 2: hai tuyến phố thẳng vuông gócLuyện tập trang 86-87Bài 3: những góc tạo vì một mặt đường thẳng cắt hai đường thẳngBài 4: hai tuyến phố thẳng tuy nhiên songLuyện tập trang 91-92Bài 5: tiên đề Ơ-clit về con đường thẳng tuy vậy songLuyện tập trang 94-95Bài 6: từ vuông góc đến tuy vậy songLuyện tập trang 98-99Bài 7: Định líLuyện tập trang 101-102Ôn tập chương 1 (Câu hỏi - bài xích tập)

Xem toàn cục tài liệu Lớp 7: trên đây

Sách giải toán 7 Ôn tập chương 1 (Câu hỏi – bài xích tập) giúp cho bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học tốt toán 7 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện kĩ năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào các môn học tập khác:

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học tập (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 1. Phát biểu định nghĩa hai góc đối đỉnh.

Bạn đang xem: Toán lớp 7

Lời giải

Hai góc đối đỉnh là nhì góc nhưng mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 2. Tuyên bố định lí về nhị góc đối đỉnh.

Lời giải

Hai góc đối đỉnh thì bởi nhau

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học tập (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 3. Phát biểu định nghĩa hai tuyến phố thẳng vuông góc.

Lời giải

Hai con đường thẳng xx’, yy’ giảm nhau và trong các góc tạo ra thành gồm một góc vuông được call là hai tuyến đường thẳng vuông góc và được kí hiệu là xx’ ⊥ yy’

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 4. Vạc biểu có mang đường trung trực của một đoạn thẳng.

Lời giải

Đường thẳng vuông góc với một quãng thẳng tại trung điểm của chính nó được hotline là đường trung trực của đoạn trực tiếp ấy.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 5. Vạc biểu dấu hiệu (định lí) nhận ra hai con đường thẳng song song.

Lời giải

Nếu con đường thẳng c cắt hai tuyến phố thẳng a, b và trong số góc sinh sản thành bao gồm một cặp góc so le trong đều bằng nhau (hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau) thì a với b song song với nhau.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học tập (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 6. Phát biểu tiên đề Ơ – clit về mặt đường thẳng song song.

Lời giải

Qua một điểm ở ngoại trừ một đường thẳng chỉ gồm một đường thẳng tuy vậy song với mặt đường thẳng đó.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 7. Vạc biểu đặc điểm (định lí) của hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song.

Lời giải

Nếu một con đường thẳng cắt hai tuyến đường thẳng song song thì:

a) hai góc so le trong bằng nhau;

b) nhị góc đồng vị bằng nhau;

c) hai góc trong thuộc phía bù nhau.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học tập (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 8. Tuyên bố định lí về hai đường thẳng biệt lập cùng vuông góc với một mặt đường thẳng thiết bị ba.

Lời giải


Hai con đường thẳng khác nhau cùng vuông góc với một mặt đường thẳng thứ tía thì chúng tuy nhiên song cùng với nhau.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học tập (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 9. Phát biểu định lí về hai đường thẳng sáng tỏ cùng tuy vậy song cùng với một con đường thẳng trang bị ba.

Lời giải

Hai mặt đường thẳng phân biệt cùng tuy vậy song cùng với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 10. Tuyên bố định lí về một con đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng tuy vậy song.

Lời giải

Một đường thẳng vuông góc với một trong các hai mặt đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.

Bài 54 (trang 103 SGK Toán 7 Tập 1): trong hình 37, gồm năm cặp con đường thẳng vuông góc và tứ cặp mặt đường thẳng tuy vậy song. Hãy quan gần kề rồi viết tên những cặp đường thẳng đó và kiểm tra lại bằng eke

*

Lời giải:

Năm cặp đường thẳng vuông góc là:

d1 ⊥ d8; d1 ⊥ d2; d3 ⊥ d4 ; d3 ⊥ d5; d3 ⊥ d7

Bốn cặp đường thẳng song song là:

d4 // d5; d4 // d7; d5 // d7; d2 // d8

a) những đường thẳng vuông góc cùng với d đi qua M trải qua N.

b) các đường thẳng tuy nhiên song cùng với e đi qua M, trải qua N.

*

Lời giải:

*

Từ hình vẽ ta có:

a) g ⊥ d; h ⊥ d

b) a // e; b // e

Bài 56 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1): cho đoạn thẳng AB lâu năm 28mm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

Lời giải:

Cách vẽ: lấy I là trung điểm AB

Qua I vẽ đường thẳng d vuông góc cùng với AB

d là đường trung trực của AB


*

Bài 57 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1): cho hình 39 (a//b) hãy tính số đo x của góc O.

Hướng dẫn: Vẽ đường thẳng song song với a trải qua điểm O

Lời giải:

Hình vẽ:

*
*

– Vẽ con đường thẳng c//a đi qua O. Vị a//b với a//c đề xuất c//b.

– a//c phải

*
(hai góc so le trong) phải
*

– b//c bắt buộc

*
(hai góc trong cùng phía) phải
*

*

Bài 58 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1):
Tính số đo x vào hình 40. Hãy lý giải vì sao tính được như vậy

Lời giải:

*

Kí hiệu như mẫu vẽ ta có:

a ⊥ c, b ⊥ c yêu cầu suy ra a // b

Do đó x + 115o = 180o (hai góc trong thuộc phía)

Nên x = 180o – 115o = 65o

Bài 59 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1): Hình 41 cho thấy thêm d // d’ // d” cùng hai góc 60o, 110o. Tính những góc E1; G2; G3; D4; A5; B6


*

Lời giải:

Xem hình vẽ. Ta rất có thể tính bằng nhiều cách, chẳng hạn:

*
*

Bài 60 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1):
Hãy phân phát biểu những định lí được biểu đạt bằng những hình 42, rồi viết trả thiết tóm lại của từng định lí (xem bài xích 5).


*

Lời giải:

a) Nếu hai đường thằng thuộc vuông góc với một mặt đường thẳng thứ tía thì hai tuyến phố thẳng đó tuy vậy song với nhau.

Xem thêm: “ Down Là Gì ? Nghĩa Của Từ Down Trong Tiếng Việt Nghĩa Của Từ Down Trong Tiếng Việt

*

Hoặc: nếu như một đường thẳng vuông góc với 1 trong những hai con đường thẳng song song thì nó vẫn vuông góc với con đường thẳng còn lại .

*

b) Nếu hai đường thẳng cùng tuy nhiên song cùng với một đường thẳng thứ tía thì hai tuyến phố thẳng đó song song với nhau.