Giải bài tập Toán 7 trang 114, 115, 116 giúp những em học sinh lớp 7 xem đáp án giải các bài tập của bài bác 3: trường hợp thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c) chương II.

Bạn đang xem: Toán lớp 7

Tài liệu giải những bài tập 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 với nội dung bám quá sát chương trình sách giáo khoa trang 114 cho trang 116 Toán lớp 7 tập 1. Thông qua đó giúp học sinh lớp 7 tham khảo nắm vững vàng hơn kiến thức trên lớp. Mời chúng ta cùng theo dõi bài tại đây.


Giải toán 7 Chương 2 bài xích 3: trường hợp thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

Giải bài xích tập Toán 7 trang 114 Tập 1Giải bài bác tập Toán 7 trang 114 : rèn luyện 1Giải bài bác tập Toán 7 trang 114 : luyện tập 2

Lí thuyết trường hợp cân nhau cạnh - cạnh - cạnh

Tính chất: Nếu cha cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác tê thì hai tam giác đó bằng nhau.

Xét tam giác ABC cùng tam giác A"B"C" có:

*


Giải bài tập Toán 7 trang 114 Tập 1

Bài 15 (trang 114 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Vẽ tam giác MNP biết MN = 2,5cm, NP = 3cm, PM = 5cm.


- Vẽ đoạn thẳng MN = 2,5cm.

- Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ MN vẽ cung tròn trung ương M bán kính 5cm, cùng cung tròn trọng tâm N bán kính 3cm

- hai cung tròn cắt nhau tại p Vẽ các đoạn trực tiếp MP, NP ta được tam giác MNP.


Bài 16 (trang 114 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Vẽ tam giác ABC biết độ lâu năm mỗi cạnh bằng 3cm. Tiếp nối đo từng góc của từng tam giác


Vẽ tam giác ABC

- Vẽ cạnh AB tất cả độ dài bởi 3 cm.

Xem thêm: Lĩnh Vực Fmcg Là Gì - Những Điều Cần Biết Về Ngành Fmcg (Phần 1)

- trên một nửa mặt phẳng bờ AB theo lần lượt vẽ nhị cung tròn trên A và B có nửa đường kính 3 cm

- nhì cung tròn này giảm nhau trên C. Nối những điểm A, B, C ta được tam giác ABC phải vẽ.Đo từng góc của tam giác ABC ta được: góc A = góc B = góc C = 60º


Bài 17 (trang 114 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Trên từng hình 68, 69, 70 có các tam giác nào đều nhau ? vị sao


- Hình 68

Xét tam giác ABC và tam giác ABD có:

AB = AB (cạnh chung)

AC = AD (gt)

BC = BD (gt)

Vậy ΔABC = ΔABD (c.c.c)

- Hình 69

Xét tam giác MNQ với tam giác QPM có:

MN = QP (gt)

NQ = PM (gt)

MQ cạnh chung

Vậy ΔMNQ = ΔQPM (c.c.c)

- Hình 70

Xét tam giác EHI cùng tam giác IKE có:

EH = IK (gt)

HI = KE (gt)

EI = IE (cạnh chung)

Vậy ΔEHI = ΔIKE (c.c.c)

Xét tam giác EHK cùng tam giác IKH có:

EH = IK (gt)

EK = IH (gt)

HK = KH (cạnh chung)

Vậy ΔEHK = ΔIKH (c.c.c)


Giải bài tập Toán 7 trang 114 : rèn luyện 1

Bài 18 (trang 114 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Xét bài toán: tam giác AMB và tam giác ANB gồm MA = MB, mãng cầu = NB (hình 71). Chứng tỏ rằng

*